• Hiển thị 1-9 của 9 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4843 ngày
  avatar

  @Ca ve rẻo: chắc đó là Môn “(Giới thiệu) chính trị so sánh” :-s Tra Gúc Gồ Viv thấy có mấy tài liệu dịch wbw như thía :-ss

  Đã gửi cách đây 4845 ngày
  avatar

  hem có rì, ngẫu hứng chem cái bài woman của John Lennon zô^_^. chìu ni đi ăn giỗ dưới í rồi. mọi người off vui. nếu là sn của vcd lậu thì gửi lời happy.

  Đã gửi cách đây 4845 ngày
  avatar

  Woman là răng :-? Đi Nhơn Trạch à? :<

  Đã gửi cách đây 4845 ngày
  avatar

  cancel, hơ hơ, chìu ni đi Nhơn Trạch rùi, Viv thông cảm, missing again and again and again, woman...

  Đã gửi cách đây 4938 ngày
  avatar

  ví dụ dịch có chữ frontal: /z/ (initial and final --frontal): âm /z/ (âm vòm họng - đầu lưỡi và gốc lưỡi chạm vòm họng). hic, dịch theo vị trí của lưỡi so với vòm họng :D~~

  Đã gửi cách đây 4938 ngày
  avatar

  hic, viv đi ngủ gòi hả? vậy ngủ ngon hơ! cúm ơn nhìu nhìu!

  Đã gửi cách đây 4938 ngày
  avatar

  Errors in sentence level were similar, but inconsistent, in type and posititon: --distortion of final vocalic ‘r’; /s/ (all positons-- frontal); /z/ (initial and final --frontal); initial /br/ and /sl/ --substitution of ch/sh (medial); w/l (medial); w/r (medial); ch/j (final); t/voiceless ‘th’ (initial); f/voiceless ‘th’ (final); d/z (medial); d/voiced ‘th’ (initial and medial); j/dr (initial) --omission of final ‘ch’; medial voiceless ‘th’; final/v/


  Đã gửi cách đây 4938 ngày
  avatar

  uả chữ đâu hết gòi????

  Đã gửi cách đây 4938 ngày
  avatar

  Enlish Word Repetition Articulation Screening: This screening was administered to determine present speech sound production in English. The following deviations were noted at the imitative word level: --distortion of the /s/ and /z/ phonemes (frontal); ‘sh’, ‘ch’, ‘zh’, and ‘j’ phonemes (open jaw); medial and final ‘r’ --substitution of the v/voiced ‘th’ (initial); w/r (initial); t/voiceless ‘th’ (initial

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X