• Hiển thị 1-4 của 4 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4626 ngày
  avatar

  Dịch như Nub là ổn. (can't be better) :)

  Đã gửi cách đây 4626 ngày
  avatar

  inplant có 2 nghĩa (1) (=in-house) nội bộ; tại chỗ; tại nhà máy; (2) in plant = đang mọc ; đang mọc/ phát triển; mình nghĩ nghĩa thứ 1 : inplant online PET bottle supply = việc cung cấp chai PET thực hiện trực tuyến nhưng giao hàng từ nhà máy (mà 0 thông qua các cửa hàng/ đại lý phân phối)

  Đã gửi cách đây 4697 ngày
  avatar

  nhân viên làm dịch vụ này : Loss Adjuster

  Đã gửi cách đây 4697 ngày
  avatar

  Loss Adjusting Service = Giám định phòng ngừa thiệt hại, rủi ro

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X