• Hiển thị 1-6 của 6 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 3432 ngày
  avatar

  They looked at me as if I were mad—but it was an affectionate reproach, or so I believe

  Đã gửi cách đây 3479 ngày
  avatar

  Per procurationem. thay mặt

  Đã gửi cách đây 3505 ngày
  avatar

  on-the-run là gì thế cả nhà ơi, có ai bít hem chỉ em với? A: người về tgứ 2 trong 1 cuộc đua A: có thể là "trên đường chạy" ~leo~ A: If someone is on the run, they are avoiding arrest and hiding from the police A: chạy trốn A: đang chạy chốn

  Đã gửi cách đây 3512 ngày
  avatar
  election, exemption or dismissal: bầu, miễn, bãi 
  
  Đã gửi cách đây 3513 ngày
  avatar

  Giant Water Bug cà cuống

  Đã gửi cách đây 3513 ngày
  avatar

  To identify either the similarities or the differences between two things, use "compare to." To identify both the similarities and the differences, use "compare with

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X