• Hiển thị 1-25 của 37 tin nhắn. Mạch tin nhắn

  Đã gửi cách đây 4131 ngày
  avatar

  to prepare the Deed of Property Appraisal (hoặc: Valuation) and make the land use payment

  Đã gửi cách đây 4131 ngày
  avatar

  to prepare the Deed of Price Appraisal and make the land use payment

  Đã gửi cách đây 4232 ngày
  avatar

  khỏi đi em, anh biết anh Whack muốn nói gì với em; anh thì khỏi cần

  Đã gửi cách đây 4258 ngày
  avatar

  vào youtube đi, tìm cái link nào có 8 phút 56 giây , thì mới đầy đủ :)

  Đã gửi cách đây 4258 ngày
  avatar

  em click tìm trên Gg, MP3 thì tốt hơn

  Đã gửi cách đây 4258 ngày
  avatar

  Suite from Forrest Gump - Alan Silvestri

  Đã gửi cách đây 4258 ngày
  avatar

  hứa với em

  Đã gửi cách đây 4303 ngày
  avatar

  http://tinyurl.com/2bvsydk (trên đây là trang vnthuquan rút ngắn/dùng link rút ngắn lại/dưới mỗi webpage là từng Phần của cuốn Tiểu thuyết, posted one by one)

  Đã gửi cách đây 4310 ngày
  avatar

  Được em. Gửi lời chào các nam tu-nữ thánh (nam thanh nữ tú) kia luôn nhé! :)

  Đã gửi cách đây 4315 ngày
  avatar

  In principle, our bank accepts funding capital for the hereinabove project in case your company meets the terms and conditions as follows:

  Đã gửi cách đây 4327 ngày
  avatar

  tạm hiểu theo ngữ pháp đơn giản hơn, với mệnh đề phụ nằm trong ngoặc: The man [who has begun to live more seriously within] begins to live more simply [without]. { Khi một người bắt đầu cảm thấy muốn sống nghiêm túc, đàng hoàng hơn trong chừng mực khuôn khổ, thì đó cũng là lúc anh ta sống đơn giản hơn mà chẳng cần đến khuôn khổ gì cả.}

  Đã gửi cách đây 4402 ngày
  avatar

  có thể hiểu A lúc ban đầu giá là 129 € (uh, giảm giá 50€ do người mua có mail-rebate)

  Đã gửi cách đây 4402 ngày
  avatar

  You pay $99.99 for the phone and they give you a form to fill out and send to the manufacturer - at which time they'll send you a rebate (money back - probably a gift card).

  So after you receive the gift card, you've paid only $39.99 for the phone.

  Without knowing what the phone is and what plan you're signing up for, it's not possible to tell you if it's a good deal.

  The rebate card is usually like a VISA credit card and can be used anywhere.

  Đã gửi cách đây 4402 ngày
  avatar

  A mail in rebate is one where you have to fill out a form they give you or have you print off, then you mail it to wherever it tells you to and you also usually include the upc code from off the box.

  It can take several weeks or months to receive the rebate. Many time you never get it.

  Đã gửi cách đây 4412 ngày
  avatar

  is temporarily... (chia số ít)

  Đã gửi cách đây 4412 ngày
  avatar

  For investment projects in the process of being asked for permission for investment by the Investors or having been granted investment approval policy, ratification of these projects are temporarily in suspense for new guidelines from the Prime Minister.


  Đã gửi cách đây 4412 ngày
  avatar

  For investment projects in the process of being asked for permission for investment by the Investors or having been granted investment approval policy, such approvals are temporarily being pended to wait for new guidelines from the Prime Minister.

  Đã gửi cách đây 4413 ngày
  avatar

  Vic post cái câu TV lên đi, cái câu vừa rồi ... sai tứ phương (nghĩa grammar), không biết đường nào mà lần...

  Đã gửi cách đây 4414 ngày
  avatar

  Designed by Party A, the small helicopter operated by a remote control flew into the theater, landed on a supporting platform, and after an explosion and smoke, it turned into a life-like huge helicopter with about 6 meters in length. From the plane window, Mr. Hoang Kieu came out while holding Miss World’s hands getting off the helicopter. Around the stage was 130 contestants among the welcome applauses of thousands of spectators. Hoang Kieu stepped out from the helicopter to open an inauguration speech (about 2 minutes), then led Miss World and then 15 other contestants who passed into the final round to the round podium to greet the audience. Having said goodbye, Hoang Kieu with 16 beauticians disappeared.

  Đã gửi cách đây 4418 ngày
  avatar

  1,0 Các Bên theo đây và / hoặc các chi nhánh của họ bất kể bản chất là gì, riêng biệt và cá nhân, không được trong bất cứ hình thức nào mời chào và / hoặc chấp nhận bất kỳ kinh doanh bằng các nguồn đã được tạo ra sẵn bằng cách và thông qua các Bên theo đây, và cũng không được trong bất cứ hình thức nào tiếp cận , liên hệ chào mời và / hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào với các nguồn đã được đề cập mà không có sự cho phép bằng văn bản cụ thể và giải trình của chính Bên đã tạo các nguồn có sẵn đã được đề cập. 2,0 Các bên cũng cam kết thêm rằng sẽ không tham gia vào giao dịch kinh doanh với các ngân hàng, các nhà đầu tư, các nguồn vốn, tập đoàn, quan hệ đối tác, doanh nghiệp cá thể, tổ chức kinh doanh độc quyền, cá nhân hoặc chủ thể khác, mà đã được cung cấp bởi một trong các Bên tham gia Hợp Đồng này, trừ phi có sự cho phép bằng văn bản đạt được từ Bên (các Bên) kia để làm như vậy. Đối với việc bán (nhượng) hợp đồng này, sẽ không thành vấn đề quan trọng nếu thông tin thu được từ một thể nhân hay pháp nhân. Các bên cũng cam kết không sử dụng bên thứ ba để phá vỡ điều khoản này.

  Đã gửi cách đây 4425 ngày
  avatar
   ý cho rằng: Fed đã không bảo vệ những nạn nhân bị mất đất mất nhà kia/ và chính cái chính sách của Fed đã ... lãng phí con người, biến 1 bộ phận dân số trở thành nạn nhân, đặc biệt là những người nghèo, không ai bảo vệ.
  
  Đã gửi cách đây 4425 ngày
  avatar

  71000 nhà và trang trại ở Oakland County. Michigan, đã bị bán đi và chủ sở hữu thưở trước của chúng tước đoạt lại . Những người đã bị đuổi ra khỏi đó là lãng phí (=sự bạc đãi) của Fed. Họ là những nạn nhân của Fed. [ý rằng: chính quyền liên bang đã rất.... lãng phí con người và cuộc sống của họ/ không đếm xỉa gì đến QUYỀN CON NGƯỜI.)

  Đã gửi cách đây 4426 ngày
  avatar

  nếu căn cứ vào context: bootleggers... thì horse thieves không có nghĩa bóng/ đó là cảnh hỗn độn cũa nước Mỹ thời lập quốc/ Mỹ khác với Canada: ở Canada luật pháp có trước rồi mới có di dân/ còn Mỹ thì di dân/ hỗn độn/ đấu tranh sinh tồn ... rồi mới có pháp luật. Tóm lại, horse thieves là những kẻ ăn cắp ngựa của các chủ đồn điền (ranches).../.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X