• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ, số nhiều .as, a's=== =====Mẫu tự đầu tiên trong bảng mẫu tự tiếng Anh===== =====(thông t...)
  Dòng 55: Dòng 55:
  == Oxford==
  == Oxford==
  -
  ===Fortioriadv. & adj. with a yet stronger reason (than a conclusionalready accepted); more conclusively. [L]===
  +
  ===Fortioriadv. & adj. ===
   +
  *with a yet stronger reason (than a conclusionalready accepted); more conclusively. [L]
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==

  09:39, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .as, a's

  Mẫu tự đầu tiên trong bảng mẫu tự tiếng Anh
  (thông tục) loại a, hạng nhất, hạng tốt nhất, hạng rất tốt
  his health is a
  sức khoẻ anh ta vào loại a
  (âm nhạc) la
  A sharp
  la thăng
  A flat
  la giáng
  Người giả định thứ nhất; trường hợp giả định thứ nhất
  from a to z
  từ đầu đến đuôi, tường tận
  not to know a from b
  không biết tí gì cả; một chữ bẻ đôi cũng không biết

  Mạo từ

  Một, một (nào đó)
  a very cold day
  một ngày rất lạnh
  a dozen
  một tá
  a few
  một ít
  all of a size
  tất cả cùng một cỡ
  a Shakespeare
  một (văn hào (như) kiểu) Sếch-xpia
  a Mr. Nam
  một ông Nam (nào đó)
  Cái, con, chiếc, cuốn, người, đứa...;
  a cup
  cái chén
  a knife
  con dao
  a son of the Party
  người con của Đảng
  a Vietnamese grammar
  cuốn ngữ pháp Việt Nam

  Oxford

  Fortioriadv. & adj.

  • with a yet stronger reason (than a conclusionalready accepted); more conclusively. [L]

  Tham khảo chung

  • a : National Weather Service
  • a : amsglossary
  • a : Corporateinformation
  • a : Foldoc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X