• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====tương thích với AT===== Category: Từ điển Toán & tin )
  (đóng góp từ AT-compatible tại CĐ Kinhteđóng góp từ AT-compatible tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">EI-TI kəm'pætəb;</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  =====tương thích với AT=====
  =====tương thích với AT=====
  -
  [[Category:Toán & tin ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Toán & tin]]

  22:38, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /EI-TI kəm'pætəb;/

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  tương thích với AT

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X