• (Khác biệt giữa các bản)

  Sunshine (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' A color--like bloody water or something. ''' *'''''Example:''' After the shark attacked, the water was all aquamaroon instead of its normal clear blue color. ''...)
  So với sau →

  05:06, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • A color--like bloody water or something.
  • Example: After the shark attacked, the water was all aquamaroon instead of its normal clear blue color.
  
  
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X