• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự tôn trọng, sự tuân theo, sự thi hành đúng===== ::abidance by rules ::sự tôn trọng luật lệ, sự tu...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ə´baidəns</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  15:53, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  /ə´baidəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tôn trọng, sự tuân theo, sự thi hành đúng
  abidance by rules
  sự tôn trọng luật lệ, sự tuân theo luật lệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X