• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ Aboiement tại CĐ Kinhteđóng góp từ Aboiement tại CĐ Kythuat)
  (đóng góp từ Aboiement tại CĐ Kinhteđóng góp từ Aboiement tại CĐ Kythuat)
  Dòng 7: Dòng 7:
  == Danh từ==
  == Danh từ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   +
  ====Đây là từ vay mượn từ tiếng Pháp====
  =====Tiếng chó sủa=====
  =====Tiếng chó sủa=====
  =====(Nghĩa bóng và ý xấu) Lời cay độc=====
  =====(Nghĩa bóng và ý xấu) Lời cay độc=====

  21:42, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /ə'bɔiemənt/

  Danh từ

  Nghĩa chuyên ngành

  Đây là từ vay mượn từ tiếng Pháp

  Tiếng chó sủa
  (Nghĩa bóng và ý xấu) Lời cay độc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X