• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (/'''<font color="red">&#601;'brid&#658;m&#601;nt</font>'''/)
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====/'''<font color="red">&#601;'brid&#658;m&#601;nt</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">&#601;'brid&#658;m&#601;nt</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  09:25, ngày 29 tháng 5 năm 2008

  /ə'bridʒmənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác abridgment

  Như abridgment

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Shortening, reduction, abbreviation, condensation,contraction, truncation, trimming: The abridgement took tenyears.
  Curtailment: We protested against the abridgement ofour right to picket.
  Digest, condensation, epitome,compendium, concise edition or version, cut edition or version;synopsis, abstract, summary, pr‚cis, outline, r‚sum‚: Theone-volume abridgement of the dictionary is easier to use.

  Oxford

  N.

  (also abridgment) 1 a a shortened version, esp. of a book;an abstract. b the process of producing this.
  A curtailment(of rights). [F abr‚gement (as ABRIDGE)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X