• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">&#601;'k&#652;mp&#601;ni</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
   +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  09:53, ngày 5 tháng 6 năm 2008

  /ə'kʌmpəni/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đi theo, đi cùng, đi kèm, hộ tống
  the Prime Minister is always accompanied by faithful body-guards
  Thủ tướng luôn luôn được hộ tống bởi những vệ sĩ trung thành
  Phụ thêm, kèm theo
  war is accompanied by several natural calamities
  kèm theo chiến tranh là nhiều hiểm hoạ thiên nhiên
  (âm nhạc) đệm (đàn, nhạc)
  she is accompanied on the organ by her mother
  cô ta được mẹ đệm đàn organ

  Hình Thái Từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sự hộ tống

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đi cùng
  đi theo
  theo sau

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Convoy, escort, chaperon or chaperone, go along with;attend; usher, squire: Allow me to accompany you to your taxi.2 go (along) with, come with, be associated with, belong with,go together with, be linked with: The roast was accompanied bya bottle of claret.

  Oxford

  V.tr.

  (-ies, -ied) 1 go with; escort, attend.
  (usu. inpassive; foll. by with, by) a be done or found with; supplement(speech accompanied with gestures). b have as a result (pillsaccompanied by side effects).
  Mus. support or partner withaccompaniment. [ME f. F accompagner f. … to + OF compaingCOMPANION(1): assim. to COMPANY]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X