• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  (/'''<font color="red">ә'kΛmpli∫</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">ә'kΛmpli∫</font>'''/ =====
  +
  =====/'''<font color="red">ə-kŏm'plĭsh</font>'''/ =====
   +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  15:15, ngày 19 tháng 5 năm 2008

  /ə-kŏm'plĭsh/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hoàn thành, làm xong, làm trọn
  to accomplish one's task
  hoàn thành nhiệm vụ
  to accomplish one's promise
  làm trọn lời hứa
  Thực hiện, đạt tới (mục đích...)
  to accomplish one's object
  đạt mục đích
  Làm (ai) hoàn hảo, làm (ai) đạt tới sự hoàn mỹ (về nhạc, hoạ, nữ công...)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hoàn thành
  Mean Time To Accomplish (MTTA)
  thời gian trung bình để hoàn thành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Fulfil, perform, achieve, carry out, execute, carry off, do,complete, carry through, finish, effect, bring to an end,conclude, wind up, end; attain, reach, gain; Colloq bring off,knock off, polish off, Slang pull off, US swing, hack, cut: Idon't know how she accomplished it, but she sailed around theworld single-handed. Has he accomplished his goal yet?

  Oxford

  V.tr.

  Perform; complete; succeed in doing. [ME f. OF acomplirf. L complere COMPLETE]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X