• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa từ)
  Dòng 35: Dòng 35:
  ::[[to]] [[have]] [[an]] [[account]] [[in]] [[the]] [[bank]]
  ::[[to]] [[have]] [[an]] [[account]] [[in]] [[the]] [[bank]]
  ::có tiền gửi ngân hàng
  ::có tiền gửi ngân hàng
  -
  ::[[current]] [[account]]
  +
  ::[[checking]] [[account]]
  ::tài khoản vãng lai
  ::tài khoản vãng lai
   +
  =====Lợi, lợi ích=====
  =====Lợi, lợi ích=====

  06:56, ngày 8 tháng 11 năm 2008

  /ə'kaunt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tính toán
  to cast account
  tính toán
  Sự kế toán; sổ sách, kế toán
  to keep accounts
  giữ sổ sách kế toán
  profit and loss account
  mục tính lỗ lãi
  Bản kê khai; bản thanh toán tiền, bản ghi những món tiền phải trả
  account of expenses
  bản kê khai các khoản chi tiêu
  to make out an account of articles
  làm bản kê khai mặt hàng
  to send in an account with the goods
  gửi hàng kèm theo hoá đơn thanh toán tiền
  Sự thanh toán
  to render (settle) an account
  thanh toán một khoản tiền (một món nợ)
  Sự trả dần, sự trả làm nhiều kỳ
  to pay a sum on account
  trả dần một số tiền
  sale for the account
  bán trả dần
  Tài khoản, số tiền gửi
  to have an account in the bank
  có tiền gửi ngân hàng
  checking account
  tài khoản vãng lai


  Lợi, lợi ích
  to turn something to account
  sử dụng cái gì làm cho có lợi, lợi dụng cái gì
  to find one's account in...
  tìm thấy điều lợi ở...; được hưởng lợi ở...
  Lý do, nguyên nhân, sự giải thích
  to give an account of something
  giải thích cái gì
  on no account
  không vì một lý do gì
  on account of
  Báo cáo, bài tường thuật; sự tường thuật, sự miêu tả
  to give an account of something
  thuật lại chuyện gì
  a detailed account of a football match
  bài tường thuật chi tiết về một trận bóng đá
  Sự đánh giá, sự chú ý, sự lưu tâm
  to take into account
  để ý tới, lưu tâm tới, đếm xỉa tới
  to make little account of
  coi thường, không kể đến, không đếm xỉa đến, đánh giá thấp
  Tầm quan trọng, giá trị
  of much account
  đáng kể
  of small account
  không có gì đáng kể lắm

  Ngoại động từ

  Coi, coi như, coi là, cho là
  to be accounted innocent
  được coi là vô tội

  Nội động từ

  ( + for) giải thích (cho)
  this accounts for his behaviour
  điều đó giải thích thái độ đối xử của hắn
  Giải thích (việc sử dụng, thanh toán, tính toán tiền nong)
  what has that sum been accounted for?
  số tiền đó đã được giải thích là đem sử dụng vào việc gì chưa?
  (thể dục,thể thao) bắn được, hạ được
  he alone accounted for a score of pheasants
  mình hắn cũng đã bắn được hai mươi con gà lôi

  Cấu trúc từ

  according to all accounts
  theo sự đánh giá chung, theo ý kiến chung
  by all accounts
  theo những thông tin thu thập được
  to call (bring) to account
  bắt phải báo cáo sổ sách, bắt phải báo cáo mọi khoản thu chi; bắt phải giải thích (về cái gì...)
  to cast up accounts
  (đùa cợt); (thông tục) nôn mửa
  to cook (doctor) an account
  giả mạo sổ sách (kế toán); bịa ra một khoản, kê khai giả mạo một khoản
  to demand an account
  đòi báo cáo sổ sách; bắt phải giải thích (việc gì...)
  to give a good account of oneself
  gây được tiếng tốt cho mình; (thể dục,thể thao) thắng lợi, đạt được kết quả tốt
  the great account
  (tôn giáo) ngày tận thế
  to hand in one's accounts
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thoát nợ đời; chết
  to hold of much account
  đánh giá cao, coi trọng
  to lay one's account for (on, with) something
  mong đợi ở cái gì; hy vọng ở cái gì
  to leave out of account
  không quan tâm đến, không để ý đến, không đếm xỉa đến
  on one's own account
  vì mình, vì lợi ích của mình, vì mục đích của mình
  Tự mình phải gánh lấy mọi sự xảy ra
  on somebody's account
  vì ai
  to settle (square, balance) accounts with somebody
  thanh toán với ai
  Trả thù ai, thanh toán mối thù với ai

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bản kê khai
  sự kế toán

  Toán & tin

  kể đến
  tính đến

  Xây dựng

  bản sơ kết
  bản báo cáo
  phép kế toán

  Điện tử & viễn thông

  trương mục ngân hàng

  Kỹ thuật chung

  bản thanh toán
  kế toán
  account card
  bìa kế toán
  account card
  thẻ kế toán
  water account
  bản (kế toán) thanh toán nước
  phép tính
  quyết toán
  balance of an account
  bản quyết toán công bằng
  final account
  bản quyết toán
  final account
  tổng quyết toán
  sự thanh toán
  sự tính
  sự tính toán

  Kinh tế

  bản báo cáo
  bản kê
  bản tường trình
  bên mua
  chương mục
  account of goods purchased
  chương mục mua hàng
  account to receive
  chương mục thu
  account transfer
  chương mục chuyển khoản
  active account
  chương mục không kỳ hạn
  assets account (s)
  chương mục khai thác
  assets account (s)
  chương mục tích sản
  balance account
  chương mục chung
  cash management account
  chương mục quản lý quỹ (tiền mặt)
  closing account
  chương mục kết toán
  daily statement of account
  bản lược kê chương mục hàng ngày
  detailed statement of account
  bản kê chương mục chi tiết
  công việc kế toán
  năm báo cáo
  sổ sách kế toán
  subsidiary books of account
  sổ sách kế toán phụ
  unit of account
  sổ sách kế toán về việc sử dụng tiền
  sự quyết toán
  cross of account
  sự quyết toán tài khoản
  tài khóa
  tài khoản
  abstract of account
  bản trích tài khoản
  acceptance account
  tài khoản nhận trả
  account analysis
  phân tích tài khoản
  account balance
  số dư của tài khoản
  account balance
  số dư tài khoản
  account bought
  tài khoản mua vào
  account charge
  phí tài khoản
  account classification
  phân loại tài khoản
  account code
  số hiệu tài khoản
  account credit
  bên có tài khoản
  account current
  tài khoản chi phiếu
  account current
  tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
  account current
  tài khoản vãng lai
  account form
  hình thức tài khoản
  account form of balance sheet
  bảng tổng kết tài sản dưới dạng tài khoản
  account holder
  chủ tài khoản
  account holder
  người giữ một tài khoản
  account level
  cấp tài khoản
  account list
  bảng liệt kê tài khoản
  account non-resident
  tài khoản của người không phải cư dân
  account number
  số tài khoản
  account of advances
  tài khoản ứng trước
  account of bankruptcy
  tài khoản phá sản
  account of business
  tài khoản doanh nghiệp
  account of finance
  tài khoản tài chánh
  account of receipts
  tài khoản thu
  account of sales
  tài khoản bán hàng
  account of the exchequer
  tài khoản kho bạc
  account of treasury
  tài khoản ngân khố
  account of...
  tài khoản của...
  account officer
  nhân viên tài khoản
  account opener
  người mở tài khoản (mới)
  account opening
  việc mở tài khoản
  account packages
  tổng hợp tài khoản kế toán
  account payable
  tài khoản phải trả
  account payee (a/c payee)
  chỉ trả vào tài khoản người lớn
  account position
  tình hình tài khoản
  account rendered
  giải thích tài khoản
  account rendered
  tài khoản nợ chuyển qua
  account sheet
  bảng kê tài khoản
  account stated
  tài khoản xác nhận
  account statements
  bản sao kê tài khoản
  account title
  tên gọi tài khoản
  account with persons
  tài khoản đối nhân
  account working
  tài khoản nghiệp vụ
  accruals account
  tài khoản điều chỉnh
  accruals account
  tài khoản tính trước
  accrued account
  tài khoản tính dồn
  accumulation account
  tài khoản tích lũy
  active account
  tài khoản động
  active account
  tài khoản hoạt động
  active bank account
  tài khoản còn tiền gửi ở ngân hàng
  activity account
  tài khoản hoạt động
  adjunct account
  tài khoản phụ
  adjustment account
  tài khoản điều chỉnh
  adjustment account
  tài khoản tập hợp
  advance account
  tài khoản ứng trước
  agio account
  tài khoản agiô
  agio account
  tài khoản chiết khấu
  aid account
  tài khoản viện trợ kinh tế
  American Account Countries
  các nước có tài khoản Mỹ
  annuity trust account
  tài khoản tín thác niên kim
  application for account opening
  đơn xin mở tài khoản
  appraisal-surplus account
  tài khoản thặng dư thẩm định
  appropriation account
  tài khoản phân bố
  appropriation account
  tài khoản phân bổ, quyết toán phân phối (lỗ, lãi)
  appropriation account
  tài khoản phân phối lãi
  arbitrage account
  tài khoản đầu cơ hối đoái
  asset management account
  tài khoản quản lý tài sản
  assets account (s)
  tài khoản tài sản có
  assets and liabilities account
  tài khoản tích sản và tiêu sản
  assets disposal account
  tài khoản thanh lý tài sản
  assigned account
  tài khoản đã chuyển nhượng
  auxiliary account
  tài khoản phụ
  bad and doubtful account
  tài khoản đáng ngờ
  bad and doubtful account
  tài khoản khó đòi
  bad debt account
  tài khoản nợ khê
  bad debt account
  tài khoản nợ khó đòi
  balance account
  tài khoản kết toán
  balance carried forward to next account
  số dư (chuyển sang tài khoản) tiếp theo
  balance column account
  tài khoản cân đối theo cột
  balance of (an) account
  số dư (của một) tài khoản
  balance of current account
  số dư tài khoản vãng lai
  balance sheet of bank account
  bảng cân đối tài khoản ngân hàng
  balancing account
  tài khoản cân đối
  bank account
  tài khoản ngân hàng
  bank account
  tài khoản tại ngân hàng
  bank account
  tài khoản vãng lai của ngân hàng
  basic account
  tài khoản cơ bản
  bill payable account
  tài khoản phiếu khoán phải trả
  bill receivable account
  tài khoản hối phiếu phải thu
  blocked account
  tài khoản bị phong tỏa
  blocked account
  tài khỏan bị phong tỏa
  bonus account
  tài khoản cổ tức chia thêm
  bonus account
  tài khoản tiền thưởng
  branch account
  tài khoản của chi nhánh
  branch cash account
  tài khoản tiền mặt của chi nhánh
  branch control account
  tài khoản kiểm soát của chi nhánh
  branch office general account
  tài khoản vảng lai của chi nhánh
  brokerage account
  tài khoản người môi giới
  budget account
  tài khoản ngân quỹ
  budgetary expenditures account
  tài khoản chi tiêu ngân sách
  building account
  tài khoản xây dựng
  burden-credit account
  tài khoản chi phí chế tạo đã phân phối
  call account
  tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
  capital account
  tài khoản đầu tư
  capital account
  tài khoản tài sản kinh doanh
  capital account
  tài khoản vốn
  capital account balance sheet
  bảng tổng kết tài khoản vốn
  cash account
  tài khoản tiền mặt
  cash management account
  tài khoản dùng đầu tư
  charge account
  tài khoản không mua bán chịu
  charge account
  tài khoản mua bán chịu
  charge account
  tài khoản phải thu
  charge to an account (to...)
  ghi vào một tài khoản
  charge...to one's account (to...)
  ghi vào..tài khoản của người nào
  checking account
  tài khoản séc
  cheque account
  tài khoản chi phiếu
  cheque account
  tài khoản séc
  clearance account
  tài khoản thanh toán
  clearing account
  tài khoản (thanh toán bù trừ)
  clearing account
  tài khoản bù trừ
  client account
  tài khoản khách hàng
  closed account
  tài khoản đã kết toán
  closing of an account
  sự khóa sổ một tài khoản
  commercial account
  tài khoản thương mại vãng lai
  commercial clearing account
  tài khoản thanh toán bù trừ thương mại
  commission account
  tài khoản thủ tục phí
  common account
  tài khoản chung
  contingency account
  tài khoản ứng cấp
  continuing account
  tài khoản kết chuyển (trong bảng tổng kết tài sản)
  continuing account
  tài khoản liên tục
  contra account
  tài khoản đối
  contra account
  tài khoản đối tiêu
  contra account
  tài khoản đối trừ
  contra account
  tài khoản đối ứng
  contra valuation account
  tài khoản định giá đối tiêu
  control account
  tài khoản kiểm tra
  conversion account
  tài khoản hoán chuyển
  convertible account
  tài khoản chuyển đổi được
  cost account
  tài khoản phí tổn
  cost incurred account
  tài khoản phí tổn thực tế
  credit account
  tài khoản mua bán chịu
  credit an amount to an account (to...)
  ghi một số tiền vào bên có của một tài khoản
  credit in account
  tín dụng trong tài khoản
  creditor account
  tài khoản có
  cross of account
  sự quyết toán tài khoản
  currency account
  tài khoản vãng lai
  current account
  tài khoản lưu động
  current account
  tài khoản vãng lai
  current account holder
  người đứng tên một tài khoản vãng lai
  current account sight deposit
  tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
  current account sight deposit
  tài khoản vãng lai
  current account with a bank
  tài khoản vãng lai của ngân hàng
  current account with the post office
  tài khoản vãng lai của bưu điện
  custodial account
  tài khoản giám hộ
  custodial account
  tài khoản ký khác
  custodian account
  tài khoản giám hộ
  custodian account
  tài khoản ủy thác
  customer's account
  tài khoản khách hàng
  customer's account discounted
  tài khoản được chiết khấu của khách hàng
  dead account
  tài khoản chết
  dead account
  tài khoản chết (số dư trên tài khoản của một người đã chết)
  dead account
  tài khoản ngừng hoạt động
  debit account
  tài khoản bên nợ
  debit an account (to...)
  ghi nợ một tài khoản
  debit an amount to an account
  ghi một số tiền vào bên nợ của một tài khoản
  debt account
  tài khoản nợ
  debtor account
  tài khoản nợ
  deferred account
  tài khoản nộp thuế sau
  deficiency account
  tài khoản thanh toán tổn thất
  deficiency account
  tài khoản thiếu hụt
  deficit account
  tài khoản lỗ
  delinquent account (receivable)
  tài khoản (nợ) quá hạn (phải thu)
  departmental account
  tài khoản riêng của các phòng ban
  deposit account
  tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
  deposit account
  tài khoản tiết kiêm ngân hàng
  deposit account
  tài khoản trên sổ tiết kiệm
  depreciation account
  tài khoản khấu hao
  detailed account
  tài khoản chi tiết (được phân tích ra thành từng khoản)
  discretionary account
  tài khoản tùy nghi
  dividend account
  tài khoản cổ tức
  donated account
  tài khoản quyên tặng
  dormant account
  tài khoản không hoạt động
  double account
  tài khoản kép
  double account form of balance sheet
  hình thức tài khoản kép của bảng tổng kết tài sản
  double account system
  hệ thống tài khoản kép
  double column ledger account
  tài khoản sổ cái hai cột
  double T-account
  tài khoản chữ T hai lần
  doubtful account
  tài khoản mập mờ
  drawing account
  tài khoản rút tiền
  drawing account
  tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
  drawing account
  tài khoản vãng lai
  drawings account
  tài khoản rút tiền
  dummy account
  tài khoản hư cấu
  earmarked account
  tài khoản dành riêng (cho việc gì)
  end account
  tài khoản quyết toán
  entertainment account
  tài khoản chiêu đãi
  equalization reserve account
  tài khoản dự trữ cân bằng
  error of account
  nhầm lẫn tài khoản
  escrow account
  tài khoản có thời hạn
  escrow account
  tài khoản ghi sổ
  escrow account
  tài khoản lưu giữ
  escrow account
  tài khoản phong tỏa
  escrow account
  tài khoản ủy thác giữ
  examination of account
  sự thẩm tra tài khoản
  exception account
  tài khoản đặc biệt
  exceptional account
  tài khoản đặc biệt
  exchange equalization account
  tài khoản (quỹ) bình ổn hối đoái
  exchequer account
  tài khoản kho bạc
  expenditure account
  tài khoản chi
  expense account
  tài khoản chi tiêu
  export account
  tài khoản xuất khẩu
  external account
  tài khoản đối ngoại ngoài
  external account
  tài khoản ngoài
  external account
  tài khoản phí cư chú
  extract of account
  trích yếu tài khoản
  for account of
  nhập vào tài khoản của...
  for account of payee
  nhập vào tài khoản của người nhận tiền
  for buyer's account
  nhập vào tài khoản của bên mua
  foreign currency account
  tài khoản ngoại tệ
  foreign exchange equalization account
  tài khoản bình ổn ngoại hối
  frozen account
  tài khoản bị đóng băng
  frozen account
  tài khỏan bị phong tỏa
  frozen account
  tài khoản đóng kết
  frozen account
  tài khoản kết khối
  fund account
  tài khoản quỹ
  general account
  tài khoản tổng quát
  general average account
  tài khoản tổn thất chung
  giro account
  tài khoản chi phiếu của bưu điện
  giro account
  tài khoản vãng lai của bưu điện
  good account
  tài khoản tốt
  goods account
  tài khoản hàng hóa
  guaranteed account
  tài khoản (bội chi) bảo đảm
  head of account
  đề mục tài khoản
  home owner's equity account
  tài khoản tài sản ròng của chủ sở hữu nhà
  house account
  tài khoản của công ty môi giới chứng khoán
  house account
  tài khoản tại hãng
  hypothecated account
  tài khoản thế chấp
  impairment of capital account
  tài khoản lỗ vốn
  impersonal account
  tài khoản không tên người, phi cá nhân
  impersonal account
  tài khoản về vật
  import account
  tài khoản nhập khẩu
  imprest account
  tài khoản chi vật
  imprest account
  tài khoản tạm ứng có mức quy định
  imprest-bank account
  tài khoản tiền dự trữ theo mức quy định
  improvement account
  tài khoản phí cải tiến
  inactive account
  tài khoản không hoạt động
  income account
  tài khoản lãi
  income account
  tài khoản thu nhập
  income and expenditure account
  tài khoản thu (nhập) và chi (tiêu)
  income and expenditure account
  tài khoản thu chi
  income distribution account
  tài khoản phân phối thu nhập
  individual account
  tài khoản cá nhân
  individual retirement account
  tài khoản hưu trí cá nhân
  individual retirement account
  tài khoản lương hưu cá nhân
  individual retirement account rollover
  chuyển dịch tài khoản hưu trí cá nhân
  insured account
  tài khoản (được) bảo đảm
  inter-account deal
  giao dịch trên cùng một tài khoản
  intercompany account
  tài khoản liên công ty
  interest account
  tài khoản lợi tức
  interest account
  tài khoản tiền lãi
  interlock account
  tài khoản liên quan
  international-account deal
  giao dịch trên cùng tài khoản
  intra-bank account
  tài khoản liên ngân hàng
  inventory account
  tài khoản hàng tồn trữ
  investment account
  tài khoản đầu tư
  invisible account
  tài khoản xuất nhập khẩu dịch vụ
  itemized account
  tài khoản chi tiết
  joint account
  tài khoản chung
  joint account
  tài khoản liên doanh
  joint account
  tài khoản liên hợp
  joint account
  tài khoản xí nghiệp hợp doanh
  joint account agreement
  thỏa ước tài khoản chung
  journey account
  tài khoản chào hàng lưu động
  ledger account
  tài khoản gốc
  ledger account
  tài khoản sổ cái
  ledger account
  tài khoản tổng hợp
  liability account
  tài khoản nợ
  loan account
  tài khoản cho vay
  loan account
  tài khoản ứng trước
  loro account
  tài khoản của bên thứ ba
  loro account
  tài khoản loro
  loss account
  tài khoản lỗ
  loss and gain account
  tài khoản lời lỗ
  lot and building account
  tài khoản tài sản nhà đất
  lump-sum account
  tài khoản trọn gói
  main account
  tài khoản chính
  manage an account
  quản lý một tài khoản
  manage an account (to...)
  quản lý một tài khoản
  managed account
  tài khoản được quản lý
  manipulate an account (to...)
  sửa đổi tài khoản
  manipulation of account
  sự làm giả tài khoản
  manufacturing expense account
  tài khoản chi phí chế tạo
  margin account
  tài khoản biên
  margin account
  tài khoản biên tế
  margin account
  tài khoản tiền bảo chứng
  master control account
  tổng tài khoản kiểm soát
  memorandum account
  tài khoản để kiểm tra
  merchandise trading account
  tài khoản mua bán hàng hóa
  miscellaneous account
  tài khoản tạp hạng
  mixed account
  tài khoản hỗn hợp
  mixed account
  tài khoản tài sản nợ-có
  money account
  tài khoản tiền mặt
  money market account
  tài khoản tiền tệ
  money market deposit account
  tài khoản ký thác của thị trường tiền tệ
  movables and immobile account
  tài khoản động sản và bất động sản
  movables and immovable account
  tài khoản động sản và bất động sản
  mutual currency account
  tài khoản đồng tiền tương hỗ
  my account
  đua vào tài khoản của tôi
  my account
  đưa vào tài khoản của tôi
  name of account
  tên tài khoản
  negotiable order of withdrawal account
  tài khoản NOW
  net cost account
  tài khoản giá tịnh phí tổn
  net cost account
  tài khoản phí tổn tịnh
  new account
  tài khoản mới mở
  new account application
  đơn xin mở tài khoản mới
  nominal account
  tài khoản danh nghĩa
  nominal account
  tài khoản định danh
  non-commercial account
  tài khoản chi mậu dịch
  non-current account
  tài khoản dài hạn
  nostro account
  tài khoản nostro
  nostrum account
  tài khoản chúng tôi
  numbered account
  tài khoản đánh số
  numbered account
  tài khoản số
  nurse an account
  quản lý kỹ lưỡng một tài khoản
  nurse an account (to...)
  quản lý kỹ lưỡng một tài khoản
  official reserve transaction account
  tài khoản giao dịch dự trữ chính thức
  offset account
  tài khoản bù trừ
  old account
  tài khoản cũ
  open account
  tài khoản chưa thanh toán
  open account
  tài khoản ghi nợ
  open account
  tài khoản ghi nợ, ghi sổ
  open account
  tài khoản ghi sổ
  open account
  tài khoản mua bán chịu
  open account
  tài khoản ngỏ
  opening of an account
  sự mở một tài khoản
  operating account
  tài khoản kinh doanh
  option account
  tài khoản quyền chọn
  ordinary account
  tài khoản thường
  our account
  tài khoản của chúng tôi
  outlay account
  tài khoản chi tiêu
  outlay account
  tài khoản kinh phí
  outlay account
  tài khoản quyết toán lỗ lãi
  outstanding account
  tài khoản chưa thanh toán
  overcharge of an account
  phần tăng (thêm) của một tài khoản
  overdraft account
  tài khoản thấu chi
  overdraft on current account secured
  thấu chi trên tài khoản vãng lai có thế chấp
  overdraft on current account unsecured
  thấu chi trên tài khoản vãng lai không có thế chấp
  overdue account
  tài khoản quá hạn
  particulars of an account
  bản chi tiết tài khoản
  passbook account
  tài khoản tiết kiệm
  pay a cheque into one's account [[]] (to...)
  gửi một tấm séc vào tài khoản của mình
  pay money into an account
  gởi tiền vào một tài khoản
  pay money into an account [[]] (to...)
  gửi tiền vào một tài khoản
  payment on open account
  trả bằng tài khoản ghi sổ (mua chịu)
  payroll account
  tài khoản tiền lương
  payroll clearing account
  tài khoản kết toán tiền lương
  permanent account
  tài khoản thường xuyên
  personal account
  tài khoản cá nhân
  personal account
  tài khoản khách hàng (của ngân hàng)
  personal account
  tài khoản về người
  post office account
  tài khoản bưu điện
  post office cheque account
  tài khoản bưu phiếu
  post office current account
  tài khoản vãng lai của bưu điện
  primary account
  tài khoản sơ khởi
  private account
  tài khoản tư nhân
  private bank account
  tài khoản của ngân hàng (của) tư nhân
  private bank account
  tài khoản ngân hàng (của) tư nhân
  profit and loss account
  tài khoản lời và lỗ
  property account
  tài khoản tài sản
  proprietary account
  tài khoản nghiệp chủ
  provisional account
  tài khoản tạm
  public account
  tài khoản công
  purchase account
  tài khoản mua
  purchase account
  tài khoản mua hàng
  purchase discounts account
  tài khoản chiết khấu mua hàng
  purchase ledger control account
  tài khoản kiểm soát của sổ cái mua hàng
  purchase ledger control account
  tài khoản kiểm soát của sổ mua hàng
  purchases account
  tài khoản mua hàng
  purchases account
  tài khoản mua hàng (trong sổ cái mua hàng)
  real account
  tài khoản thực
  real account
  tài khoản về vật thể
  realization account
  tài khoản thực hiện giải thể
  receipts and payments account
  tài khoản thu chi
  receipts and payments account
  tài khoản thu chi (tiền mặt)
  receipts and payments account
  tài khoản thu-chi
  receiver's cash account
  tài khoản tiền mặt của người
  reconciliation account
  tài khoản điều chỉnh
  registered e-mail account
  tài khoản e-mail đã đăng ký
  reliable account
  tài khoản đáng tin cậy
  replacement of reserve account
  bổ sung tài khoản dự trữ
  reserve account
  tài khoản dự trữ
  resident account
  tài khoản cư dân
  residential account
  tài khoản thường trú
  rest account
  tài khoản (quỹ) dự trữ
  restricted account
  tài khoản hạn chế
  returns inwards account
  tài khoản hàng gửi trả lại
  revenue account
  các tài khoản phải thu
  revenue account
  tài khoản thu nhập hàng năm (doanh nghiệp)
  rubricated account
  tài khoản tiền dành riêng
  ruling of an account
  sự thanh toán một tài khoản
  running account
  tài khoản vãng lai
  sales account
  tài khoản bán hàng
  sales return account
  tài khoản hàng trả lại
  sales returns account
  tài khoản hàng gửi trả lại
  sales returns account
  tài khoản hàng trả lại
  savings account
  tài khoản tiết kiệm
  secondary account
  tài khoản cấp hai
  securities investment account
  tài khoản (đầu tư) chứng khoán
  segregated account
  tài khoản tách biệt
  semi-annual account
  tài khoản nửa năm sáu tháng
  sequestered account
  tài khoản bị sai áp, đem cung thác
  settle an account
  quyết toán một tài khoản, một khoản nợ
  settled account
  tài khoản đã kết toán
  settlement account
  tài khoản thanh toán
  share account
  tài khoản cổ phần
  share premium account
  tài khoản tiền bù cổ phiếu
  share premium account
  tài khoản tiền bù phát hành cổ phiếu
  single account
  tài khoản cá nhân
  single account system
  chế độ tài khoản duy nhất (hàng đang chế tại)
  single account system
  chế độ tài khoản duy nhất (hàng đang chế tạo)
  skeleton account
  tài khoản dạng chữ T
  skeleton account
  tài khoản giả, hư thiết
  skeleton account
  tài khoản hình chữ đinh
  special account
  tài khoản đặc biệt
  special account
  tài khoản ngoài ngân sách
  special arbitrage account
  tài khoản acít đặc biêt
  special bond account
  tài khoản trái phiếu đặc biệt
  special cash account
  tài khoản tiền mặt đặc biệt
  special current account
  tài khoản vãng lai đặc biệt
  special interest account
  tài khoản lãi đặc biệt
  special miscellaneous account
  tài khoản hỗn hợp đặc biệt
  special reserve account
  tài khoản dự trữ đặc biệt
  state account
  số tiền tài khoản đã được xác nhận
  stated account
  tài khoản xác nhận
  statement of account
  bản liệt kê tài khoản
  statement of account
  bản sao kê tài khoản
  statement of account
  bản trích lục tài khoản
  statement of current account
  bản tài khoản vãng lai
  stock account
  tài khoản chứng khoán
  stock account
  tài khoản vốn cổ phần
  stop an account
  chặn, phong tỏa một tài khỏan
  store imprest account
  tài khoản ứng trước của kho
  sub-imprest account
  tài khoản tạm ứng của quỹ phụ trợ
  subsidiary account
  tài khoản bổ sung
  subsidiary account
  tài khoản bổ trợ
  subsidiary account
  tài khoản phụ trợ
  subsidy account
  tài khoản tiền trợ cấp
  substitution account
  tài khoản thay thế
  substitution account
  tài khoản thay thế (của Quỹ tiền tệ Quốc tế)
  sundries account
  tài khoản linh tinh
  sundries account
  tài khoản tạp hạng
  sundry account
  tài khoản linh tinh
  Super NOW account
  Tài khoản siêu NOW
  supplementary account
  tài khoản bổ sung
  surplus account
  tài khoản ngân hàng dư ngân sách
  surplus account
  tài khoản thặng dư ngân sách
  surplus of the nation on current account
  thặng dư tài khoản thường xuyên thu chi quốc tế
  survivorship account
  tài khoản chắp (mà số dư được dành cho người còn sống lại)
  survivorship account
  tải khoản chấp (mà số dư được dành cho người còn sống lại)
  suspense account
  tài khoản ghi tạm
  suspense account
  tài khoản tạm ghi
  suspense account
  tài khoản tạm thời
  suspense account
  tài khoản treo
  sweep account
  tài khoản chuyển đi mỗi ngày
  sweep account
  tài khoản chuyển gửi
  T account
  Tài khoản chữ T
  tax and loan account
  tài khoản thuế và cho vay
  tax and loan account
  Tài khoản thuế và cho vay (ở Hoa Kỳ)
  tax equalization account
  tài khoản bình phân thuế
  tax equalization account
  tài khoản bình quân thuế
  Tax Exempt Special Saving Account
  tài khoản tiết kiệm đặc biệt miễn thu
  tax-sheltered account
  tài khoản mà miễn lãi không thể chịu thuế
  temporary account
  tài khoản tạm thời
  term-end account
  tài khoản cuối kỳ
  terminal account
  tài khoản chung kết
  three account system
  chế độ ba tài khoản
  tiered rate account
  tài khoản xếp theo thang lãi suất
  total account
  tổng tài khoản
  trade account
  tài khoản thương mại
  trading account
  phần tài khoản lời và lỗ
  trading account
  tài khoản kinh doanh
  trading account assets
  tài sản trong tài khoản mua bán
  transaction account
  tài khoản giao dịch
  transfer account
  tài khoản chuyển khoản
  transfer account
  tài khoản sang tên
  treasury account with the public
  tài khoản vãng lai của nhà nước với công chúng
  treasury general account (tga)
  tổng tài khoản của ngân khố
  treasury suspense account
  tài khoản tạm ghi của ngân khố
  treasury tax and loan (tt&l) account
  tài khoản thuế và cho vay của ngân khố
  Treasury Tax and Loan Account
  tài khoản thuế và cho vay của bộ tài chánh
  trust account
  tài khoản tín thác
  trust account
  tài khoản ủy thác
  trustee cash account
  tài khoản tiền mặt của người thụ thác
  under-margined account
  tài khoản dưới biên
  under-margined account
  Tài khoản Margin dưới tiêu chuẩn
  underwriting account
  tài khoản bảo hiểm (vận tải biển)
  underwriting account
  tài khoản bảo hiểm (vận tải biển..)
  undivided account
  tài khoản chưa phân chia
  unilateral transfer account
  tài khoản chuyển chi đơn phương
  unliquidated account
  trương mục, tài khoản chưa thanh toán
  unsecured account
  tài khoản không có bảo đảm
  unsettled account
  tài khoản chưa quyết toán
  valuation account
  tài khoản cho việc định giá
  valuation account
  tài khoản đánh giá
  value in account
  giá trị trong tài khoản
  venture account
  tài khoản đầu cơ
  venture account
  tài khoản kinh doanh mạo hiểm
  vostro account
  tài khoản các anh
  vostro account
  tài khoản vostro
  Western Account
  Tài khoản kiểu Tây
  working account
  tài khoản kinh doanh
  working account
  tài khoản lưu động
  working account
  tài khoản lưu động, tài khoản kinh doanh
  zero-balance account
  tài khoản đã kết toán
  thanh toán theo kỳ hạn (hối phiếu)
  tính toán
  book account
  tính toán trên sổ sách
  composite unit up account
  tính toán hỗn hợp
  currency of account
  đồng tiền tính toán
  European Unit of Account
  đơn vị tính toán Châu Âu
  money of account
  đồng tiền tính toán
  profit account
  tính toán lợi nhuận
  profit and loss account
  bản tính toán lỗ lãi
  unit of account
  đơn vị tính toán

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Account for. explain, give a reason for, give or render areckoning for, answer for, justify, reckon for: The treasurerhas been able to account for every penny of expense. His desireto conceal his background accounts for his secrecy.
  N.
  Calculation, accounting, reckoning, computation,(financial) statement; enumeration: The accounts show that thecompany has ample funds in reserve. Williams hasn't submittedhis expense account for the trip. 3 interest, profit, advantage,benefit, favour; sake: Nigel turned his convalescence to goodaccount by writing a best seller. Don't read the book on myaccount. 4 explanation, statement, description, report, recital,narrative, history, chronicle: The defendant gave a credibleaccount of his whereabouts at the time of the crime. 5consideration, use, worth, importance, consequence, note, value,merit; standing, significance, estimation, esteem: Thecommittee decided that length of service is of some account indetermining retirement pensions. 6 story, narration, narrative,report, tale, relation, description: Alice's account of therabbit wearing a waistcoat is unbelievable.
  Take into accountor take account of. notice, take note of, consider, take intoconsideration, allow for: In passing sentence, the judge tookinto account the child's poverty and the fact that it wasChristmas time.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A narration or description (gave a long accountof the ordeal).
  A an arrangement or facility at a bank orbuilding society etc. for commercial or financial transactions,esp. for depositing and withdrawing money (opened an account).b the assets credited by such an arrangement (has a largeaccount; paid the money into her account). c an arrangement ata shop for buying goods on credit (has an account at thenewsagent's).
  A (often in pl.) a record or statement ofmoney, goods, or services received or expended, with the balance(firms must keep detailed accounts). b (in pl.) the practice ofaccounting or reckoning (is good at accounts).
  A statement ofthe administration of money in trust (demand an account).
  Theperiod during which transactions take place on a stock exchange;the period from one account day to the next.
  Counting,reckoning.
  V.tr. (foll. by to be or compl.) consider, regardas (account it a misfortune; account him wise; account him to beguilty).
  Account day a day of periodic settlement of stockexchange accounts. account for 1 serve as or provide anexplanation or reason for (that accounts for theirmisbehaviour).
  A give a reckoning of or answer for (moneyetc. entrusted). b answer for (one's conduct).
  Succeed inkilling, destroying, disposing of, or defeating.
  Supply ormake up a specified amount or proportion of (rent accounts for50% of expenditure). account rendered a bill which has beensent but is not yet paid. by all accounts in everyone'sopinion. call to account require an explanation from (aperson). give a good (or bad) account of oneself make afavourable (or unfavourable) impression; be successful (orunsuccessful). keep account of keep a record of; followclosely. leave out of account fail or decline to consider.money of account denominations of money used in reckoning, butnot current as coins. of no account unimportant. of someaccount important. on account 1 (of goods) to be paid forlater.
  (of money) in part payment. on account of because of.on no account under no circumstances; certainly not. on one'sown account for one's own purposes; at one's own risk. settle(or square) accounts with 1 receive or pay money etc. owed to.2 have revenge on. take account of (or take into account)consider along with other factors (took their age into account).turn to account (or good account) turn to one's advantage. [MEf. OF acont, aconter (as AC-, conter COUNT(1))]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X