• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (13:59, ngày 24 tháng 5 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">/əkaʊnt/</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ə'kaʊnt</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}

  Hiện nay

  /ə'kaʊnt/

  Kinh tế

  chủ tài khoản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X