• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa cấu trúc, chưa có thời gian kiểm tra nội dung)
  (thêm nghĩa)
  Dòng 5: Dòng 5:
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  =====Hạt dẻ=====
  =====Hạt dẻ=====
  -
   
  +
  =====Hạt sồi=====
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  {|align="right"
  {|align="right"

  03:27, ngày 28 tháng 4 năm 2009

  /'eikɔ:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hạt dẻ
  Hạt sồi

  Chuyên ngành

  Oxford

  N.
  The fruit of the oak, with a smooth nut in a rough cuplikebase.
  Acorn barnacle a multivalve marine cirriped, Balanusbalanoides, living on rocks. acorn worm any marine wormlikeanimal of the phylum Hemichordata, having a proboscis and gillslits, and inhabiting seashores. [OE ‘cern, rel. to ‘cer ACRE,later assoc. with OAK and CORN(1)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X