• (Khác biệt giữa các bản)
  (Sửa chính tả)
  Dòng 3: Dòng 3:
  =====Theo giá hàng=====
  =====Theo giá hàng=====
  -
  ::[[adỵvalorem]] [[tax]]
  +
  ::[[ad valorem]] [[tax]]
  ::thuế theo giá hàng
  ::thuế theo giá hàng
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Giao thông & vận tải===
  === Giao thông & vận tải===
  -
  =====theo trị giá=====
  +
  =====Theo trị giá=====
  -
   
  +
  ::[[ad valorem]] [[freight]]
   +
  ::cước theo giá trị (áp dụng đối với hàng hoá có giá trị cao như vàng bạc, đá quý)
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=ad%20valorem ad valorem] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=ad%20valorem ad valorem] : Corporateinformation
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=ad%20valorem&searchtitlesonly=yes ad valorem] : bized
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=ad%20valorem&searchtitlesonly=yes ad valorem] : bized
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category: Tham khảo chung ]]
   

  02:40, ngày 25 tháng 9 năm 2008

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Theo giá hàng
  ad valorem tax
  thuế theo giá hàng

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  Theo trị giá
  ad valorem freight
  cước theo giá trị (áp dụng đối với hàng hoá có giá trị cao như vàng bạc, đá quý)

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X