• (Khác biệt giữa các bản)
  (bộ thích ứng)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ə'dæptə</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
   +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  12:18, ngày 17 tháng 6 năm 2008

  /ə'dæptə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người phỏng theo, người sửa lại cho hợp (tác phẩm (văn học)...)
  Người làm thích nghi, người làm thích ứng
  (kỹ thuật) thiết bị tiếp hợp, ống nối, cái nắn điện

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  cái tiếp hợp

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  bộ phận tiếp chuyển

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  cây nối

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  cạc điều hợp

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  phần nối

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  bộ (làm) thích ứng

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  bộ nắn điện

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  bộ thích khối
  bộ thích nghi

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  mũ sứ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bộ chỉnh lưu
  bộ điều hợp

  Giải thích VN: Board mạch cắm vào một khe mở rộng trong máy tính và làm cho máy tính có thêm các khả năng mới. Đồng nghĩa với card. Những bộ điều hợp phổ biến đối với máy tính cá nhân gồm có bộ điều hợp hiển thị tạo ra tín hiệu video; các board mở rộng bộ nhớ; các board tạo nên cổng nối tiếp, cổng song song, và cổng trò chơi; các modem lắp trong; và các board đồng hồ/lịch.

  ACB (adaptercontrol block)
  khối điều khiển bộ điều hợp
  adapter check
  kiểm bộ điều hợp
  adapter check
  kiểm tra bộ điều hợp
  adapter code
  mã (bộ) điều hợp
  adapter control block
  khối điều khiển bộ điều hợp
  adapter control block (ACB)
  khối điều khiển (bộ điều hợp)
  Advanced Graphics Adapter (AGA)
  Bộ điều hợp (Adapter) đồ họa tiên tiến
  built-in adapter
  bộ điều hợp gắn liền
  built-in adapter
  bộ điều hợp tạo sẵn
  CA (channeladapter)
  bộ điều hợp kênh
  capture adapter
  bộ điều hợp bắt
  capture adapter
  bộ điều hợp bắt giữ
  CCA (commoncommunication adapter)
  bộ điều hợp truyền thông chung
  CGA (colorGraphics Adapter)
  bộ điều hợp đồ họa màu
  CGMA (Color/graphics/Monochrome Adapter)
  bộ điều hợp màu/đồ hoạ/đơn sắc
  channel adapter
  bộ điều hợp kênh
  channel adapter (CA)
  bộ điều hợp kênh
  channel-to-channel adapter (CTCA)
  bộ điều hợp kênh nối kênh
  CLA (communicationline adapter)
  bộ điều hợp tuyến truyền thông
  Color Graphics Adapter-CGA
  bộ điều hợp CGA
  colour adapter
  bộ điều hợp màu
  colour graphic adapter
  bộ điều hợp đồ họa màu
  common communication adapter (CCA)
  bộ điều hợp truyền thông chung
  communication adapter
  bộ điều hợp truyền thông
  communication line adapter
  bộ điều hợp tuyến truyền thông
  communication line adapter (CLA)
  bộ điều hợp tuyến truyền thông
  CTCA (ChannelTo Channel Adapter)
  bộ điều hợp kênh đến kênh
  CTCA (channel-to-channel adapter)
  bộ điều hợp giữa các kênh
  CTCA (channel-to-channel adapter)
  bộ điều hợp kênh nối kênh
  disk adapter
  bộ điều hợp đĩa
  ECSA (ExtendedCharacter Set Adapter)
  bộ điều hợp tập ký tự mở rộng
  EGA (EnhancedGraphics Adapter)
  bộ điều hợp đồ họa nâng cao
  EIA communication adapter
  bộ điều hợp truyền thông EIA
  Enhanced Graphics Adapter (EGA)
  bộ điều hợp đồ họa nâng cao
  Extended Character Set. Adapter (ECSA)
  bộ điều hợp tập ký tự mở rộng
  Extended Graphic Adapter (XGA)
  bộ điều hợp đồ họa mở rộng
  External Communication Adapter (XCA)
  bộ điều hợp truyền thông ngoài
  fax adapter
  bộ điều hợp fax
  feature adapter
  bộ điều hợp đặc điểm
  Game Control Adapter (GCA)
  bộ điều hợp điều khiển trò chơi
  GCA (GameControl Adapter)
  bộ điều hợp điều khiển trò chơi
  host adapter
  bộ điều hợp chủ
  IBM 8514/A display adapter
  bộ điều hợp màn hình IBM 8514/A
  ICA (integratedCommunication Adapter)
  bộ điều hợp truyền thông tích hợp
  input/output adapter (IOA)
  bộ điều hợp ra/vào
  integrated adapter
  bộ điều hợp tích hợp
  Integrated Communication Adapter (lCA)
  bộ điều hợp truyền thông tích hợp
  integrated file adapter
  bộ điều hợp tệp tích hợp
  interface adapter
  bộ điều hợp giao diện
  IOA (input/output adapter)
  bộ điều hợp nhập/xuất
  IOA (input/output adapter)
  bộ điều hợp vào/ra
  line adapter
  bộ điều hợp dòng
  line adapter
  bộ điều hợp đường truyền
  loop adapter
  bộ điều hợp vòng
  magnetic tape adapter
  bộ điều hợp bằng từ
  MLCA (multilinecommunication adapter)
  bộ điều hợp truyền thông đa tuyến
  multiline communication adapter (MLCA)
  bộ điều hợp truyền thông đa tuyến
  network adapter
  bộ điều hợp mạng
  one-level adapter
  bộ điều hợp một mức
  Optical Channel Adapter
  bộ điều hợp kênh quang học
  PGA (professionalgraphics adapter)
  bộ điều hợp đồ họa chuyên nghiệp
  phase adapter
  bộ điều hợp pha
  professional graphics adapter (PGA)
  bộ điều hợp đồ họa chuyên nghiệp
  ring interface adapter
  bộ điều hợp giao diện vòng
  service adapter
  bộ điều hợp dịch vụ
  single line communications adapter
  bộ điều hợp truyền thông đơn tuyến
  terminal adapter
  bộ điều hợp đầu cuối
  video adapter
  bộ điều hợp video
  video display adapter
  bộ điều hợp màn hình video
  XCA (ExternalCommunication Adapter)
  bộ điều hợp truyền thông ngoài
  XGA (ExtendedGraphics Adapter)
  bộ điều hợp đồ học mở rộng
  bộ đổi điện
  bộ nguồn
  bộ phận nối
  bộ phối hợp
  Dual Multiplexer Interface Adapter (DMIA)
  bộ phối hợp giao diện bộ ghép kênh kép
  External Communications Adapter (XCA)
  bộ phối hợp truyền thông bên ngoài
  Host Adapter Interface (HAI)
  giao diện bộ phối hợp máy chủ
  Intelligent Communications Adapter (ICA)
  bộ phối hợp truyền thông thông minh
  Intelligent Multi-Port Adapter (DCA) (IMPA)
  Bộ phối hợp đa cổng thông minh (DCA)
  Intelligent Synchronous Communications Adapter (ISCA)
  bộ phối hợp truyền thông đồng bộ thông minh
  LAN Adapter Protocol Support Program (PAPM)
  Chương trình hỗ trợ giao thức của bộ phối hợp LAN
  Network communication Adapter (NCA)
  bộ phối hợp truyền thông mạng
  Peripheral Interface Adapter (PIA)
  bộ phối hợp giao diện ngoại vi
  Private Network Adapter (PNA)
  bộ phối hợp mạng riêng
  Programmable Interface Adapter (PIA)
  bộ phối hợp giao diện có thể lập trình
  Radio data Link Adapter Protocol (RLAP)
  giao thức của bộ phối hợp tuyến kết nối số liệu vô tuyến
  Token Ring Adapter (TRA)
  bộ phối hợp vòng thẻ bài
  bộ thích ứng
  Broadband Terminal Adapter (B-ISDN) (B-TA)
  Bộ thích ứng đầu cuối băng rộng (B-ISDN)
  capture adapter
  bộ thích ứng thu thập
  channel adapter (CA)
  bộ thích ứng kênh
  ECSA (ExtendedCharacter Set Adapter)
  bộ thích ứng tập ký tự mở rộng
  Enhanced Graphics Adapter (EGA)
  bộ thích ứng đồ họa cải tiến
  Extended Video Graphics Adapter (EVGA)
  bộ thích ứng đồ họa video mở rộng
  Fibre Optic Adapter (FOC)
  bộ thích ứng cáp sợi quang
  Floating Point Adapter (FPA)
  bộ thích ứng dấu thập phân
  Game Control Adapter (GCA)
  bộ thích ứng điều khiển trò chơi
  graphics adapter
  bộ thích ứng đồ họa
  input/output adapter (IOA)
  bộ thích ứng nhập/xuất
  Integrated Communication Adapter (lCA)
  bộ thích ứng truyền thông tích hợp
  Monochrome Display Adapter (MDA)
  bộ thích ứng hiển thị đơn sắc
  Monochrome Graphics Adapter (MGA)
  bộ thích ứng đồ họa đơn sắc
  network adapter
  bộ thích ứng mạng
  one-level adapter
  bộ thích ứng một mức
  Professional Graphics Adapter (PGA)
  bộ thích ứng đồ họa chuyên nghiệp
  Q-Adapter (QA)
  Bộ thích ứng Q
  Q-Adapter Function (QAF)
  Chức năng của bộ thích ứng Q
  terminal adapter
  bộ thích ứng đầu cuối
  The Internet Adapter (TIA)
  Bộ thích ứng Internet
  bộ tiếp hợp
  đầu nối
  ống lồng
  ống nối
  phích nối

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X