• (Khác biệt giữa các bản)
  n (cs)
  Hiện nay (20:20, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Hiệu chỉnh, chỉnh sửa sai lệch=====
  =====Hiệu chỉnh, chỉnh sửa sai lệch=====
  - 
  - 
  ::[[Addition]] [[or]] [[adjustment]] [[by]] [[procuring]] [[entity]] [[to]] [[correct]] [[omissions]] [[or]] [[redundant]] [[items]] [[in]] [[bids]] [[against]] [[requirements]] [[of]] [[bidding]] [[documents]] [[as]] [[well]] [[as]] [[correction]] [[of]] [[internal]] [[inconsistencies]] [[in]] [[different]] [[parts]] [[of]] [[bids]].
  ::[[Addition]] [[or]] [[adjustment]] [[by]] [[procuring]] [[entity]] [[to]] [[correct]] [[omissions]] [[or]] [[redundant]] [[items]] [[in]] [[bids]] [[against]] [[requirements]] [[of]] [[bidding]] [[documents]] [[as]] [[well]] [[as]] [[correction]] [[of]] [[internal]] [[inconsistencies]] [[in]] [[different]] [[parts]] [[of]] [[bids]].
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X