• (Khác biệt giữa các bản)
  (Sửa phiên âm)
  Dòng 12: Dòng 12:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====quảng cáo=====
  +
  =====quảng cáo=====
  ::[[advertisement]] [[composing]] [[room]]
  ::[[advertisement]] [[composing]] [[room]]
  ::phòng sắp chữ quảng cáo
  ::phòng sắp chữ quảng cáo
  Dòng 23: Dòng 21:
  ::[[advertisement]] [[layout]]
  ::[[advertisement]] [[layout]]
  ::sự trình bày quảng cáo
  ::sự trình bày quảng cáo
  -
  =====sự quảng cáo=====
  +
  =====sự quảng cáo=====
  ::[[advertisement]] [[for]] [[bids]]
  ::[[advertisement]] [[for]] [[bids]]
  ::sự quảng cáo gọi thầu
  ::sự quảng cáo gọi thầu
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====quảng cáo nhỏ=====
  +
  =====quảng cáo nhỏ=====
  -
  =====quảng cáo phân loại=====
  +
  =====quảng cáo phân loại=====
  -
  =====rao vặt=====
  +
  =====rao vặt=====
  -
  =====sự quảng cáo=====
  +
  =====sự quảng cáo=====
  -
  =====tờ quảng cáo=====
  +
  =====tờ quảng cáo=====
  ::[[advertisement]] [[index]]
  ::[[advertisement]] [[index]]
  ::bản liệt kê tờ quảng cáo
  ::bản liệt kê tờ quảng cáo
  -
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
  =====N.=====
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
  =====Notice, handbill, blurb, broadside, bill, circular,brochure, poster, placard, classified, commercial, spot(announcement), US car-card, Colloq ad, plug, Brit advert: Thecompany has placed advertisements in all major media.=====
  +
  =====noun=====
  -
   
  +
  :[[ad]] , [[announcement]] , [[bill]] , [[blurb]] , [[broadcast]] , [[circular]] , [[classified ad]] , [[commercial]] , [[communication]] , [[declaration]] , [[display]] , [[endorsement]] , [[exhibit]] , [[exhibition]] , [[flyer]] , [[literature]] , [[notice]] , [[notification]] , [[placard]] , [[plug]] , [[poster]] , [[proclamation]] , [[promotion]] , [[promulgation]] , [[propaganda]] , [[publication]] , [[publicity]] , [[squib]] , [[throwaway]] , [[want ad]] , [[ballyhoo]] , [[buildup]] , [[puffery]] , [[banner]] , [[broadside]] , [[dodger]] , [[handbill]] , [[handout]] , [[insert]] , [[leaflet]] , [[promo]] , [[release]] , [[sign]] , [[skywriting]] , [[spot]] , [[stuffer]] , [[teaser]]
  -
  =====Advertising, promotion; publicity; propaganda, ballyhoo,hoop-la, Colloq hype, beating the drum, US puffery:Advertisement on TV may be very effective, but it is veryexpensive.=====
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  -
  === Oxford===
  +
  -
  =====N.=====
  +
  -
  =====A public notice or announcement, esp. one advertisinggoods or services in newspapers, on posters, or in broadcasts.2 the act or process of advertising.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Archaic a notice toreaders in a book etc. [earlier avert- f. F avertissement (asADVERTISE)]=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=advertisement advertisement] : National Weather Service
  +
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=advertisement advertisement] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  08:59, ngày 22 tháng 1 năm 2009

  /æd'və:tismənt, ,ædvə'taizmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quảng cáo; bài quảng cáo (trên báo, trên đài...)
  Tờ quảng cáo; tờ yết thị; tờ thông báo (dán trên tường...)
  advertisement column
  cột quảng cáo, mục quảng cáo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quảng cáo
  advertisement composing room
  phòng sắp chữ quảng cáo
  advertisement for bids
  sự quảng cáo gọi thầu
  advertisement layout
  sự trình bày quảng cáo
  sự quảng cáo
  advertisement for bids
  sự quảng cáo gọi thầu

  Kinh tế

  quảng cáo nhỏ
  quảng cáo phân loại
  rao vặt
  sự quảng cáo
  tờ quảng cáo
  advertisement index
  bản liệt kê tờ quảng cáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X