• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (18:46, ngày 2 tháng 8 năm 2013) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  =====chịu tốn được=====
  =====chịu tốn được=====
   +
  =====vừa vặn túi tiền====
   +
  =====có khả năng chi trả====
   +
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  =====có thể chấp nhận=====
  =====có thể chấp nhận=====
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]]
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]]

  Hiện nay

  /ə'fɔ:dəbl/

  Kỹ thuật chung

  chịu tốn được

  =vừa vặn túi tiền

  =có khả năng chi trả

  Kinh tế

  có thể chấp nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X