• (Khác biệt giữa các bản)

  PhanXiPang (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Dịch vụ sau bán hàng===== ::Services provided by the contractor after the supply/delivery of goods or [[completion...)
  So với sau →

  03:45, ngày 27 tháng 3 năm 2009

  Đấu thầu

  Dịch vụ sau bán hàng
  Services provided by the contractor after the supply/delivery of goods or completion of works, either under a warranty or in accordance with a contractual arrangement
  Các dịch vụ do nhà thầu thực hiện sau khi hoàn thành việc cung cấp hàng hóa, thi công công trình dưới hình thức bảo hành hoặc theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X