• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Dịch vụ sau bán hàng===== ::Services provided by the contractor after the supply/delivery of goods or [[completion...)
  n (cs)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Dịch vụ sau bán hàng=====
  =====Dịch vụ sau bán hàng=====
   +
  =====(cũng) Dịch vụ hậu mãi=====
  -
  ::[[Services]] [[provided]] [[by]] [[the]] [[contractor]] [[after]] [[the]] [[supply]]/delivery [[of]] [[goods]] [[or]] [[completion]] [[of]] [[works]], [[either]] [[under]] [[a]] [[warranty]] [[or]] [[in]] [[accordance]] [[with]] [[a]] [[contractual]] [[arrangement]]
  +
  ::[[Services]] [[provided]] [[by]] [[the]] [[contractor]] [[after]] [[the]] [[supply]]/delivery [[of]] [[goods]] [[or]] [[completion]] [[of]] [[works]], [[either]] [[under]] [[a]] [[warranty]] [[or]] [[in]] [[accordance]] [[with]] [[a]] [[contractual]] [[arrangement]]
  ::Các dịch vụ do nhà thầu thực hiện sau khi hoàn thành việc cung cấp hàng hóa, thi công công trình dưới hình thức bảo hành hoặc theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng
  ::Các dịch vụ do nhà thầu thực hiện sau khi hoàn thành việc cung cấp hàng hóa, thi công công trình dưới hình thức bảo hành hoặc theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng
   +
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  12:28, ngày 27 tháng 4 năm 2009

  Đấu thầu

  Dịch vụ sau bán hàng
  (cũng) Dịch vụ hậu mãi
  Services provided by the contractor after the supply/delivery of goods or completion of works, either under a warranty or in accordance with a contractual arrangement
  Các dịch vụ do nhà thầu thực hiện sau khi hoàn thành việc cung cấp hàng hóa, thi công công trình dưới hình thức bảo hành hoặc theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X