• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:56, ngày 14 tháng 7 năm 2011) (Sửa) (undo)
  n (A-V)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  ==Chứng khoán==
  ==Chứng khoán==
  =====Thỏa thuận giữa các nhà bao tiêu, bảo lãnh=====
  =====Thỏa thuận giữa các nhà bao tiêu, bảo lãnh=====
  -
   
  +
  =====Thỏa thuận giữa các nhà bảo lãnh phát hành=====
  [[Thể_loại:Kinh tế]][[Thể_loại:Chứng khoán]][[Thể_loại:Tham khảo]]
  [[Thể_loại:Kinh tế]][[Thể_loại:Chứng khoán]][[Thể_loại:Tham khảo]]

  Hiện nay

  Kinh tế

  thỏa ước giữa những người có trách nhiệm

  Chứng khoán

  Thỏa thuận giữa các nhà bao tiêu, bảo lãnh
  Thỏa thuận giữa các nhà bảo lãnh phát hành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X