• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====HSDT thay thế===== ::A bid submitted by a bidder as an alternative bid or offer along with the [[main]...)
  n (cs)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  -
  =====HSDT thay thế=====
  +
  =====Hồ sơ dự thầu thay thế=====
  -
  ::[[A]] [[bid]] [[submitted]] [[by]] [[a]] [[bidder]] [[as]] [[an]] [[alternative]] [[bid]] [[or]] [[offer]] [[along]] [[with]] [[the]] [[main]] [[bid]]. [[Alternative]] [[bids]] [[are]] [[frequently]] [[in]] [[response]] [[to]] [[a]] [[requirement]] [[specified]] [[in]] [[the]] [[bid]] [[documents]]. [[Sometimes]], [[bidders]] [[submit]] [[alternative]] [[bids]] [[voluntarily]]
  +
  ::[[A]] [[bid]] [[submitted]] [[by]] [[a]] [[bidder]] [[as]] [[an]] [[alternative]] [[bid]] [[or]] [[offer]] [[along]] [[with]] [[the]] [[main]] [[bid]]. [[Alternative]] [[bids]] [[are]] [[frequently]] [[in]] [[response]] [[to]] [[a]] [[requirement]] [[specified]] [[in]] [[the]] [[bid]] [[documents]]. [[Sometimes]], [[bidders]] [[submit]] [[alternative]] [[bids]] [[voluntarily]]
  ::Là HSDT do nhà thầu nộp kèm theo HSDT chính. HSDT thay thế được nộp theo yêu cầu của HSMT. Đôi khi nhà thầu nộp HSDT thay thế một cách tự nguyện
  ::Là HSDT do nhà thầu nộp kèm theo HSDT chính. HSDT thay thế được nộp theo yêu cầu của HSMT. Đôi khi nhà thầu nộp HSDT thay thế một cách tự nguyện
   +
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  12:29, ngày 27 tháng 4 năm 2009

  Đấu thầu

  Hồ sơ dự thầu thay thế
  A bid submitted by a bidder as an alternative bid or offer along with the main bid. Alternative bids are frequently in response to a requirement specified in the bid documents. Sometimes, bidders submit alternative bids voluntarily
  Là HSDT do nhà thầu nộp kèm theo HSDT chính. HSDT thay thế được nộp theo yêu cầu của HSMT. Đôi khi nhà thầu nộp HSDT thay thế một cách tự nguyện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X