• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (/'''<font color="red">[ɔ:l'ðou]</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">[ɔ:l'ðou]</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ɔ:l'ðou</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  03:58, ngày 6 tháng 7 năm 2008

  /ɔ:l'ðou/

  Thông dụng

  Liên từ

  Dẫu cho, mặc dù

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  mặc dù

  Oxford

  Conj.

  = THOUGH conj.
  -3. [ME f. ALL adv. + THOUGH]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X