• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (08:28, ngày 30 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 6: Dòng 6:
  =====(ngôn ngữ học) phép đảo chữ cái=====
  =====(ngôn ngữ học) phép đảo chữ cái=====
  -
  ====='Reed' is an anagram of 'Deer'=====
  +
  ::'[[Reed]]' [[is]] [[an]] [[anagram]] [[of]] '[[Deer]]'
  -
   
  +
  -
  ====='Reed' là từ đảo chữ của 'Deer'=====
  +
   +
  ::'Reed' là từ đảo chữ của 'Deer'
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==

  Hiện nay

  /'ænəgræm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) phép đảo chữ cái
  'Reed' is an anagram of 'Deer'
  'Reed' là từ đảo chữ của 'Deer'

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X