• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 11: Dòng 11:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Toán & tin ===
  === Toán & tin ===
  =====dấu tên=====
  =====dấu tên=====
  -
  ===== Tham khảo =====
   
  -
  *[http://foldoc.org/?query=anonymous anonymous] : Foldoc
   
  === Y học===
  === Y học===
  =====không tên, vô danh=====
  =====không tên, vô danh=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====nặc danh=====
  +
  =====nặc danh=====
  ::[[Anonymous]] [[Call]] [[Rejection]] (ACR)
  ::[[Anonymous]] [[Call]] [[Rejection]] (ACR)
  ::từ chối cuộc gọi nặc danh
  ::từ chối cuộc gọi nặc danh
  Dòng 32: Dòng 28:
  ::[[anonymous]] [[user]]
  ::[[anonymous]] [[user]]
  ::người dùng nặc danh
  ::người dùng nặc danh
  -
  === Oxford===
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
  =====Adj.=====
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
  =====Of unknown name.=====
  +
  =====adjective=====
  -
   
  +
  :[[bearding]] , [[incognito]] , [[innominate]] , [[jane]]/john doe , [[nameless]] , [[pseudo]] , [[pseudonymous]] , [[secret]] , [[so and so]] , [[such and such]] , [[unacknowledged]] , [[unattested]] , [[unavowed]] , [[unclaimed]] , [[uncredited]] , [[undesignated]] , [[undisclosed]] , [[unidentified]] , [[unnamed]] , [[unsigned]] , [[unspecified]] , [[whatchamacallit]] , [[what]]’s his/her name , [[whatsis]] , [[x ]]* , [[you know who]] , [[unknown]]
  -
  =====Of unknown or undeclared source orauthorship.=====
  +
  ===Từ trái nghĩa===
  -
   
  +
  =====adjective=====
  -
  =====Without character; featureless, impersonal.=====
  +
  :[[identified]] , [[known]] , [[named]]
  -
   
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại:Y học]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  -
  =====Anonymity n. anonymously adv. [LL anonymus f. Gk anonumosnameless (as AN-(1), onoma name)]=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Y học]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  08:20, ngày 23 tháng 1 năm 2009

  /ə'nɔniməs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giấu tên, ẩn danh, nặc danh
  to remain anonymous
  giấu tên
  an anonymous letter
  lá thư nặc danh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dấu tên

  Y học

  không tên, vô danh

  Kỹ thuật chung

  nặc danh
  Anonymous Call Rejection (ACR)
  từ chối cuộc gọi nặc danh
  Anonymous File Transfer Protocol (AFIP)
  giao thức chuyển tệp nặc danh
  anonymous FTP
  FTP nặc danh
  anonymous server
  server nặc danh
  anonymous user
  người dùng nặc danh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  identified , known , named

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X