• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´ænə¸ræk</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´ænə¸ræk</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  - 
  =====Áo ngoài có mũ trùm đầu (ở vùng Bắc cực)=====
  =====Áo ngoài có mũ trùm đầu (ở vùng Bắc cực)=====
  -
  ==Chuyên ngành==
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  -
  {|align="right"
  +
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
  === Oxford===
  +
  -
  =====N.=====
  +
  -
  =====A waterproof jacket of cloth or plastic, usu. with a hood,of a kind orig. used in polar regions. [Greenland Eskimoanoraq]=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  23:08, ngày 19 tháng 6 năm 2009

  /´ænə¸ræk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Áo ngoài có mũ trùm đầu (ở vùng Bắc cực)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X