• (Khác biệt giữa các bản)
  n (Thêm)
  Dòng 30: Dòng 30:
  ===Từ đồng nghĩa===
  ===Từ đồng nghĩa===
  =====adjective=====
  =====adjective=====
  -
  :[[anterior]] , [[earlier]] , [[foregoing]] , [[former]] , [[past]] , [[precedent]] , [[preceding]] , [[precursory]] , [[preliminary]] , [[previous]] , [[prior]]
  +
  :[[anterior]], [[earlier]], [[foregoing]], [[former]], [[past]], [[precedent]] , [[preceding]], [[precursory]], [[preliminary]], [[previous]], [[prior]]
  =====noun=====
  =====noun=====
  -
  :[[forerunner]] , [[precursor]] , [[predecessor]] , [[progenitor]] , [[occasion]] , [[ascendant]] , [[father]] , [[forebear]] , [[forefather]] , [[foremother]] , [[mother]] , [[parent]]
  +
  :[[forerunner]], [[precursor]], [[predecessor]], [[progenitor]], [[occasion]], [[ascendant]], [[senior]], [[father]], [[forebear]], [[forefather]], [[foremother]], [[mother]], [[parent]]
  ===Từ trái nghĩa===
  ===Từ trái nghĩa===
  =====adjective=====
  =====adjective=====
  -
  :[[after]] , [[following]]
  +
  :[[after]], [[following]]
   +
  =====noun=====
   +
  :[[junior]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  07:33, ngày 5 tháng 7 năm 2010

  /¸ænti´si:dənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật ở trước, vật ở trước, vật đứng trước
  (văn học) tiền đề
  (toán học) số hạng đứng trước của một tỷ số
  (ngôn ngữ học) tiền ngữ, mệnh đề đứng trước
  ( số nhiều) lai lịch, quá khứ, tiền sử (người)
  to inquire into someone's antecedents
  điều tra lai lịch của ai
  a man of shady antecedents
  người lai lịch không rõ ràng

  Tính từ

  Ở trước, đứng trước, về phía trước
  to be antecedent to something
  trước cái gì

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiền kiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X