• (Khác biệt giữa các bản)
  n (Thêm)
  n (Sửa)
  Dòng 4: Dòng 4:
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  -
  =====Vật ở trước, vật ở trước, vật đứng trước=====
  +
  =====Vật ở trước, vật đứng trước=====
  =====(văn học) tiền đề=====
  =====(văn học) tiền đề=====
  Dòng 12: Dòng 12:
  =====(ngôn ngữ học) tiền ngữ, mệnh đề đứng trước=====
  =====(ngôn ngữ học) tiền ngữ, mệnh đề đứng trước=====
  -
  =====( số nhiều) lai lịch, quá khứ, tiền sử (người)=====
  +
  =====(số nhiều) lai lịch, quá khứ, tiền sử (người)=====
  ::[[to]] [[inquire]] [[into]] [[someone's]] [[antecedents]]
  ::[[to]] [[inquire]] [[into]] [[someone's]] [[antecedents]]
  ::điều tra lai lịch của ai
  ::điều tra lai lịch của ai

  07:35, ngày 5 tháng 7 năm 2010

  /¸ænti´si:dənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật ở trước, vật đứng trước
  (văn học) tiền đề
  (toán học) số hạng đứng trước của một tỷ số
  (ngôn ngữ học) tiền ngữ, mệnh đề đứng trước
  (số nhiều) lai lịch, quá khứ, tiền sử (người)
  to inquire into someone's antecedents
  điều tra lai lịch của ai
  a man of shady antecedents
  người lai lịch không rõ ràng

  Tính từ

  Ở trước, đứng trước, về phía trước
  to be antecedent to something
  trước cái gì

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiền kiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X