• (Khác biệt giữa các bản)

  Sunshine (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' A greatly awaited event that turns out to be a fizzer. ''' *'''''Example:''' For some, Y2K was an event of great anticipointment, especially if you were holed up ...)
  So với sau →

  07:32, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • A greatly awaited event that turns out to be a fizzer.
  • Example: For some, Y2K was an event of great anticipointment, especially if you were holed up in a shed in the desert surrounded by cans of Spam
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X