• (Khác biệt giữa các bản)

  Sunshine (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' A French word that I want to put in an English dictionary, the longest non-technical word in French. ''' *'''''Example:''' I do not know about those anticonstitu...)
  So với sau →

  07:31, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • A French word that I want to put in an English dictionary, the longest non-technical word in French.
  • Example: I do not know about those anticonstitutionnellement.
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X