• (Khác biệt giữa các bản)
  (undo)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  [,ænti'dʌmpiη]
  +
  =====/'''<font color="red">,ænti'dʌmpiη</font>'''/=====
  -
  tiình týÌ
  +
  -
  chôìng phaì giaì haÌng hoaì[,&#230;nti'd&#652;mpi&#951;]
  +
  -
  tiình týÌ
  +
  -
  chôìng phaì giaì haÌng hoaì
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  02:05, ngày 14 tháng 7 năm 2010

  /,ænti'dʌmpiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chống phá giá hàng hoá

  Cơ khí & công trình

  chống lật

  Xây dựng

  chống phá giá,

  Kinh tế

  chống bán phá giá
  antidumping duty
  thuế chống bán phá giá
  chống phá giá
  antidumping agreement
  thỏa ước chống phá giá
  antidumping duties
  thuế chống phá giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X