• (Khác biệt giữa các bản)

  Sunshine (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' Musician slang: You're playing too loud/fast/slow and maybe you'd better 'tone it down.'' Shorthand for turn it down--you're too loaded, etc. ''' *'''''Example:''...)
  So với sau →

  07:20, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • ' Musician slang: You're playing too loud/fast/slow and maybe you'd better 'tone it down.

  Shorthand for turn it down--you're too loaded, etc.

  • Example: Yo, Ringo? RINGO?! Any brushes?
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X