• (Khác biệt giữa các bản)

  Sunshine (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' One who is very gifted in music. Specifically used to describe a Julliard student. ''' *'''''Example:''' Did you see how fast that aomori played the concerto? He d...)
  So với sau →

  07:07, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • One who is very gifted in music. Specifically used to describe a Julliard student.
  • Example: Did you see how fast that aomori played the concerto? He did it in a second.
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X