• (Khác biệt giữa các bản)

  Sunshine (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' To go crazy. To be crazy about something, or simply lose your mind, like going senile or mad. ''' *'''''Example:''' Upon receiving a strong dose of catnip, the fe...)
  So với sau →

  05:21, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • To go crazy. To be crazy about something, or simply lose your mind, like going senile or mad.
  • Example: Upon receiving a strong dose of catnip, the feline warrior went apenuts.
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X