• (Khác biệt giữa các bản)

  Sunshine (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' a hick or redneck, someone who runs around in overalls and knocks apples off trees with a stick ''' *'''''Example:''' That guy from Mountain Top, PA sure is an app...)
  So với sau →

  05:17, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • a hick or redneck, someone who runs around in overalls and knocks apples off trees with a stick
  • Example: That guy from Mountain Top, PA sure is an apple knocker.
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X