• Revision as of 04:03, ngày 27 tháng 3 năm 2009 by PhanXiPang (Thảo luận | đóng góp)

  Đấu thầu

  Luật áp dụng
  The law specified in the contract conditions as the law which would govern the rights, obligations and duties of the parties to the contract.
  Là luật nêu trong các điều kiện của hợp đồng có vai trò quyết định về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng

  Xây dựng

  Luật áp dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X