• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (08:46, ngày 23 tháng 3 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
   
  +
  =====/'''<font color="red">ə'pru:vd</font>'''/=====
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  Hiện nay

  /ə'pru:vd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được tán thành, được đồng ý, được bằng lòng, được chấp thuận
  Được phê chuẩn, được chuẩn y
  approved school
  trường của nhà nước dành cho trẻ em phạm tội

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  được chấp nhận

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  refused , disapproved , uncertain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X