• (Khác biệt giữa các bản)

  Sunshine (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' Possessing the ability to turn the bathtub tap on and off with your toes. ''' *'''''Example:''' Becca proved to be aquadextrous when she turned off the bathtub t...)
  So với sau →

  05:09, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • Possessing the ability to turn the bathtub tap on and off with your toes.
  • Example: Becca proved to be aquadextrous when she turned off the bathtub tap with her toes.
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X