• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' Possessing the ability to turn the bathtub tap on and off with your toes. ''' *'''''Example:''' Becca proved to be aquadextrous when she turned off the bathtub t...)
  Hiện nay (06:08, ngày 23 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Possessing the ability to turn the bathtub tap on and off with your toes. '''
  +
  *'''Sở hữu khả năng mở và khoá vòi nước bằng ngón chân'''
  *'''''Example:''' Becca proved to be aquadextrous when she turned off the bathtub tap with her toes. ''
  *'''''Example:''' Becca proved to be aquadextrous when she turned off the bathtub tap with her toes. ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: Becca đã chứng tỏ rằng mình sở hữu khả năng mở và khoá vòi nước bằng ngón chân khi cô ấy dùng chân để khoá vòi nước.
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Sở hữu khả năng mở và khoá vòi nước bằng ngón chân
  • Example: Becca proved to be aquadextrous when she turned off the bathtub tap with her toes.

  Ví dụ: Becca đã chứng tỏ rằng mình sở hữu khả năng mở và khoá vòi nước bằng ngón chân khi cô ấy dùng chân để khoá vòi nước.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X