• (Khác biệt giữa các bản)

  Sunshine (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' Derogatory term for someone who's useless-- just as Aquaman was useless in the 1970s cartoon show The Superfriends. ''' *'''''Example:''' Doc: You can't borrow y...)
  So với sau →

  05:08, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • Derogatory term for someone who's useless-- just as Aquaman was useless in the 1970s cartoon show The Superfriends.
  • Example: Doc: You can't borrow your dad's car and drive us? You're useless, Aquaman.
  Den: So, I guess that means you'll drive. Eh?

  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X