• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' Derogatory term for someone who's useless-- just as Aquaman was useless in the 1970s cartoon show The Superfriends. ''' *'''''Example:''' Doc: You can't borrow y...)
  (Tiếng lóng)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Derogatory term for someone who's useless-- just as Aquaman was useless in the 1970s cartoon show The Superfriends. '''
  +
  *'''Thuật ngữ nói tránh, nói giảm dùng để chỉ ai đó vô dụng - Tương tự như Aquaman trong bộ phim hoạt hình Superfriends thời kỳ những năm 1970)'''
  *'''''Example:''' Doc: You can't borrow your dad's car and drive us? You're useless, Aquaman.''
  *'''''Example:''' Doc: You can't borrow your dad's car and drive us? You're useless, Aquaman.''
  :::''Den: So, I guess that means you'll drive. Eh?
  :::''Den: So, I guess that means you'll drive. Eh?
  ''
  ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ:
   +
  Doc: Mày không thể mượn xe của ông già mày và chở cả lũ đi hay sao? Mày đúng là một gã Aquaman vô dụng.
   +
  Den: Ờ, Thế có nghĩa là mày sẽ chở cả lũ đi chứ gì? Hử?
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  06:15, ngày 23 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • Thuật ngữ nói tránh, nói giảm dùng để chỉ ai đó vô dụng - Tương tự như Aquaman trong bộ phim hoạt hình Superfriends thời kỳ những năm 1970)
  • Example: Doc: You can't borrow your dad's car and drive us? You're useless, Aquaman.
  Den: So, I guess that means you'll drive. Eh?

  Ví dụ: Doc: Mày không thể mượn xe của ông già mày và chở cả lũ đi hay sao? Mày đúng là một gã Aquaman vô dụng. Den: Ờ, Thế có nghĩa là mày sẽ chở cả lũ đi chứ gì? Hử?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X