• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' Condensation that drips off a cold glass and lands on you.''' *'''Combination of aqua and astronaut. ''' *'''''Example:''' Don't you hate it when your glass drip...)
  (Tiếng lóng)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Condensation that drips off a cold glass and lands on you.'''
  +
  *'''Chất sền sệt tràn ra từ cốc nước lạnh và giây vào bạn'''
  -
  *'''Combination of aqua and astronaut. '''
  +
  *'''Kết hợp của aqua (nước) và astronaut (phi hành gia)'''
  *'''''Example:''' Don't you hate it when your glass drips aquanauts on your blouse? ''
  *'''''Example:''' Don't you hate it when your glass drips aquanauts on your blouse? ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: Mày có khiếp không khi mà cái sền sệt đó rớt ra khỏi cốc và giây vào áo mày?
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  06:25, ngày 23 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • Chất sền sệt tràn ra từ cốc nước lạnh và giây vào bạn
  • Kết hợp của aqua (nước) và astronaut (phi hành gia)
  • Example: Don't you hate it when your glass drips aquanauts on your blouse?

  Ví dụ: Mày có khiếp không khi mà cái sền sệt đó rớt ra khỏi cốc và giây vào áo mày?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X