• (Khác biệt giữa các bản)
  (Tiếng lóng)
  Hiện nay (06:26, ngày 23 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  *'''Kết hợp của aqua (nước) và astronaut (phi hành gia)'''
  *'''Kết hợp của aqua (nước) và astronaut (phi hành gia)'''
  *'''''Example:''' Don't you hate it when your glass drips aquanauts on your blouse? ''
  *'''''Example:''' Don't you hate it when your glass drips aquanauts on your blouse? ''
  -
  Ví dụ: Mày có khiếp không khi mà cái sền sệt đó rớt ra khỏi cốc và giây vào áo mày?
  +
  Ví dụ: Mày có khiếp không khi mà cái thứ sền sệt đó rớt ra khỏi cốc và giây vào áo mày?
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Chất sền sệt tràn ra từ cốc nước lạnh và giây vào bạn
  • Kết hợp của aqua (nước) và astronaut (phi hành gia)
  • Example: Don't you hate it when your glass drips aquanauts on your blouse?

  Ví dụ: Mày có khiếp không khi mà cái thứ sền sệt đó rớt ra khỏi cốc và giây vào áo mày?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X