• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' Aquatic apparrel. Diving equiptment, and such. ''' *'''''Example:''' Just a mo, got to get me aquarel. '' {{slang}} Category:Tiếng lóng)
  Hiện nay (08:13, ngày 23 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Aquatic apparrel. Diving equiptment, and such. '''
  +
  *'''Kết hợp của "aquatic" và "apparel". Trang phục dưới nước. Đồ lặn và những thứ tương tự'''
  *'''''Example:''' Just a mo, got to get me aquarel. ''
  *'''''Example:''' Just a mo, got to get me aquarel. ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: Một phút thôi, lấy giúp tôi bộ đồ lặn đi.
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Kết hợp của "aquatic" và "apparel". Trang phục dưới nước. Đồ lặn và những thứ tương tự
  • Example: Just a mo, got to get me aquarel.

  Ví dụ: Một phút thôi, lấy giúp tôi bộ đồ lặn đi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X