• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' Fear of peanut butter sticking to the roof of your mouth ''' *'''''Example:''' Some people get arachibutyrophobia when they eat sandwiches. '' {{slang}} ...)
  Hiện nay (08:21, ngày 23 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Fear of peanut butter sticking to the roof of your mouth '''
  +
  *'''Sợ bơ lạc dính lên vòm miệng'''
  *'''''Example:''' Some people get arachibutyrophobia when they eat sandwiches. ''
  *'''''Example:''' Some people get arachibutyrophobia when they eat sandwiches. ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: Một số người sợ bơ lạc sẽ dính lên vòng miệng khi họ ăn xăng-đuých
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Sợ bơ lạc dính lên vòm miệng
  • Example: Some people get arachibutyrophobia when they eat sandwiches.

  Ví dụ: Một số người sợ bơ lạc sẽ dính lên vòng miệng khi họ ăn xăng-đuých

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X