• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' (adj) Existing without order or predetermined reason (from arbitrary). ''' *'''''Example:''' This snowstorm is arbit; we were just supposed to get rain. '' {{slang...)
  Hiện nay (11:50, ngày 23 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' (adj) Existing without order or predetermined reason (from arbitrary). '''
  +
  *'''(Tính từ) Tồn tại mà không cần thứ bậc hay nguyên nhân định trước nào hết (bắt nguồn từ arbitrary). '''
  *'''''Example:''' This snowstorm is arbit; we were just supposed to get rain. ''
  *'''''Example:''' This snowstorm is arbit; we were just supposed to get rain. ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: Cơn bão tuyết này thật bất thường, chúng tôi chỉ dự đoán là sẽ có mưa thôi.
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • (Tính từ) Tồn tại mà không cần thứ bậc hay nguyên nhân định trước nào hết (bắt nguồn từ arbitrary).
  • Example: This snowstorm is arbit; we were just supposed to get rain.

  Ví dụ: Cơn bão tuyết này thật bất thường, chúng tôi chỉ dự đoán là sẽ có mưa thôi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X