• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' A judge who has been or can be bribed. ''' *'''''Example:''' ::''1. Unfortunately, the International Skating Union seems to select too many arbitraitors to be judg...)
  (Tiếng lóng)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' A judge who has been or can be bribed. '''
  +
  *'''Trọng tài - người đã nhận hối lộ hoặc có thể sẽ nhận hối lộ'''
  *'''''Example:'''
  *'''''Example:'''
  ::''1. Unfortunately, the International Skating Union seems to select too many arbitraitors to be judges. Not as bad as the basketball officials in the 1972 Olympics, though.''
  ::''1. Unfortunately, the International Skating Union seems to select too many arbitraitors to be judges. Not as bad as the basketball officials in the 1972 Olympics, though.''
  ::''2. I dunno. Was the judge who overturned the murder conviction of Margaret Knoller an arbitraitor? Sure looked more and more that way when she was sentenced to only four years for involuntary manslaughter--and perjury. ''
  ::''2. I dunno. Was the judge who overturned the murder conviction of Margaret Knoller an arbitraitor? Sure looked more and more that way when she was sentenced to only four years for involuntary manslaughter--and perjury. ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ:
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  1. Thật là bất hạnh, Liên hiệp Trượt băng Quốc tế dường như đã chọn quá nhiều quan ăn hối lộ làm trọng tài. Nhưng dù sao cũng không đến nỗi tệ như ban chỉ đạo môn bóng rổ tại Olympics 1972.
   +
   
   +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  12:02, ngày 23 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • Trọng tài - người đã nhận hối lộ hoặc có thể sẽ nhận hối lộ
  • Example:
  1. Unfortunately, the International Skating Union seems to select too many arbitraitors to be judges. Not as bad as the basketball officials in the 1972 Olympics, though.
  2. I dunno. Was the judge who overturned the murder conviction of Margaret Knoller an arbitraitor? Sure looked more and more that way when she was sentenced to only four years for involuntary manslaughter--and perjury.

  Ví dụ:

  1. Thật là bất hạnh, Liên hiệp Trượt băng Quốc tế dường như đã chọn quá nhiều quan ăn hối lộ làm trọng tài. Nhưng dù sao cũng không đến nỗi tệ như ban chỉ đạo môn bóng rổ tại Olympics 1972.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X