• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' Describes a particularly long-winded argument that never achieves the critical mass to explode and finish, but goes on and on and on. ''' *'''''Example:''' I wou...)
  Hiện nay (05:40, ngày 24 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Describes a particularly long-winded argument that never achieves the critical mass to explode and finish, but goes on and on and on. '''
  +
  *'''Diễn tả cuộc tranh luận dai dẳng không hồi kết'''
  *'''''Example:''' I wouldn't go in there. Your parents are having another argusation. ''
  *'''''Example:''' I wouldn't go in there. Your parents are having another argusation. ''
  -
  {{slang}}
  +
  *'''''Ví dụ:'''Tôi sẽ không vào đấy đâu. Bố mẹ cậu lúc nào cũng cãi nhau và sẽ chẳng bao giờ kết thúc cả.
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Diễn tả cuộc tranh luận dai dẳng không hồi kết
  • Example: I wouldn't go in there. Your parents are having another argusation.
  • Ví dụ:Tôi sẽ không vào đấy đâu. Bố mẹ cậu lúc nào cũng cãi nhau và sẽ chẳng bao giờ kết thúc cả.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X